Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 22 december 2020

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 17.00 och hålls i Falkallen.

1

Ledamöternas eventuella frågor

2020/5

2

Anmälan av motioner

2020/6

3

Anmälan av medborgarförslag

2020/7

4

Anmälan av interpellationer

2020/8

5

Svar på interpellation angående daglig verksamhet i östra området, Ätran och Ullared

2020/510

6

Revidering av principer för investeringsprocessen

2020/439

7

Revidering av principer för hantering av över-och underskott

2020/440

8

Revidering av arvodesbestämmelser 2019-2022 för bolagen

2017/572

9

Antagande av policy för barnets rättigheter

2019/201

10

Markanvisningsavtal Täckdiket 1

2020/481

11

Markanvisningsavtal Skärvstenen 1 mfl

2020/479

12

Förlängning av optionsavtal, del av Slätten 1:1

2020/483

13

Översyn av taxor för miljö-och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde

2020/458

14

Fastställande av taxa för parkeringsavgift

2020/522

15

Uppföljning av motioner 2020

2020/13

16

Uppföljning av medborgarförslag 2020

2020/12

17

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2021

2020/524

18

Avsägelse från Gerd Weinstrand (MP) från uppdraget som representant i Suseåns Vattenråd fr.o.m. 2021-01-01

2020/519

19

Avsägelse från Per Svensson (S) från uppdraget som ordförande i Destination Falkenberg AB

2020/541

20

Avsägelse från Tex Olausson (SD) från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

2020/542

21

Val efter Ellinor T. Nilsson (S) från uppdraget som ledamot i valnämnden

2020/485

22

Val efter Mircea Nitescu (M) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

2020/303

23

Eventuellt tillkommande valärenden


24

Meddelanden och anmälningar

2020/9