Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 18 december 2018

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 17.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.


Sammanträdet inleds med

  • Utdelning av 2018 års Kulturpris
  • Utdelning av 2018 års Idrottspris
  • Utdelning av 2018 års Miljöpris

    Val av ombud till Sveriges kommuner och Landstings kongress för perioden 2019-2023

 

1

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

2018/221

 

 

2

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

2018/59

 

 

3

 

 

Anmälan av motioner

 

 

2018/20

 

 

4

 

 

Anmälan av medborgarförslag

 

 

2018/19

 

 

5

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

2018/222

 

 

6

 

 

Motion - Kompiskontrakt för unga

 

 

2017/415

 

 

7

 

 

Motion - Policy för barnkonsekvensanalyser

 

 

2018/241

 

 

8

 

 

Motion - Utökad drivmedelspolicy i Halland

 

 

2017/540

 

 

9

 

 

Motion - Inför huskurage

 

 

2017/491

 

 

10

 

 

Motion - En kontrollerad- och värdegrundssäker IT miljö

 

 

2017/574

 

 

11

 

 

Fastställande av taxa för industrispår

 

 

2018/474

 

 

12

 

 

Förvärv av fastigheten Töringe 6:6

 

 

2018/609

 

 

13

 

 

Reglemente för kommunstyrelsen

 

 

2018/610

 

 

14

 

 

Reglemente för kultur- fritids och tekniknämnd

 

 

2018/588

 

 

15

 

 

Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel samt reglemente för patientnämnden

 

 

2018/494

 

 

16

 

 

Ullared 1:21 m.fl. exploateringsavtal

 

 

2018/585

 

 

17

 

 

Detaljplan för Ullared 1:21 m.fl. - Antagande

 

 

2016/310

 

 

18

 

 

Detaljplan för Långaveka 1:17 m.fl. - Antagande

 

 

2016/521

 

 

19

 

 

Detaljplan för Tröinge 15:1 (Korset) - Antagande

 

 

2017/254

 

 

20

 

 

Falkenbergs Näringsliv AB:s försäljningar till Falkenbergs kommun och fusion in i Falkenbergs Stadshus AB

 

 

2018/554

 

 

21

 

 

Försäljning av fastigheten Fibulan 1

 

 

2018/539

 

 

22

 

 

Uppdrag till kommunstyrelsen och Falkenbergs Bostads AB att redovisa en plan för uppförande av enpersonsbostäder

 

 

2016/265

 

 

23

 

 

Revidering av Falkenbergs Stadshus AB:s bolagsordning

 

 

2018/587

 

 

24

 

 

Försäljning av Ekobilen 5A Fastighets AB

 

 

2018/624

 

 

25

 

 

Rapport över ej redovisade motioner 2018

 

 

2018/283

 

 

26

 

 

Rapport över ej redovisade medborgarförslag 2018

 

 

2018/282

 

 

27

 

 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019

 

 

2018/560

 

 

28

 

 

Regler för inkallande av ersättare i tjänstgöring

 

 

2018/637

 

 

29

 

 

Val av förtroendeuppdrag för mandatperioden 2019-2022

 

 

2018/631

 

 

30

 

 

Val efter Tomas Jansson (V) som ersättare i socialnämnden

 

 

2018/590

 

 

31

 

 

Avsägelse från Gejbert Strömdahl (SD) från uppdraget som revisor för Falkenbergs kommun

 

 

2018/618

 

 

32

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

33

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

2018/218