Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 18 december 2018

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 17.00 och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.


Sammanträdet inleds med

  • Utdelning av 2018 års Kulturpris
  • Utdelning av 2018 års Idrottspris
  • Utdelning av 2018 års Miljöpris

    Val av ombud till Sveriges kommuner och Landstings kongress för perioden 2019-2023

 

1

 

 

Allmänhetens frågestund

 

 

2018/221

 

 

2

 

 

Ledamöternas eventuella frågor

 

 

2018/59

 

 

3

 

 

Anmälan av motioner

 

 

2018/20

 

 

4

 

 

Anmälan av medborgarförslag

 

 

2018/19

 

 

5

 

 

Anmälan av interpellationer

 

 

2018/222

 

 

6

 

 

Motion - Kompiskontrakt för unga

 

 

2017/415

 

 

7

 

 

Motion - Policy för barnkonsekvensanalyser

 

 

2018/241

 

 

8

 

 

Motion - Utökad drivmedelspolicy i Halland

 

 

2017/540

 

 

9

 

 

Motion - Inför huskurage

 

 

2017/491

 

 

10

 

 

Motion - En kontrollerad- och värdegrundssäker IT miljö

 

 

2017/574

 

 

11

 

 

Fastställande av taxa för industrispår

 

 

2018/474

 

 

12

 

 

Förvärv av fastigheten Töringe 6:6

 

 

2018/609

 

 

13

 

 

Reglemente för kommunstyrelsen

 

 

2018/610

 

 

14

 

 

Reglemente för kultur- fritids och tekniknämnd

 

 

2018/588

 

 

15

 

 

Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel samt reglemente för patientnämnden

 

 

2018/494

 

 

16

 

 

Ullared 1:21 m.fl. exploateringsavtal

 

 

2018/585

 

 

17

 

 

Detaljplan för Ullared 1:21 m.fl. - Antagande

 

 

2016/310

 

 

18

 

 

Detaljplan för Långaveka 1:17 m.fl. - Antagande

 

 

2016/521

 

 

19

 

 

Detaljplan för Tröinge 15:1 (Korset) - Antagande

 

 

2017/254

 

 

20

 

 

Falkenbergs Näringsliv AB:s försäljningar till Falkenbergs kommun och fusion in i Falkenbergs Stadshus AB

 

 

2018/554

 

 

21

 

 

Försäljning av fastigheten Fibulan 1

 

 

2018/539

 

 

22

 

 

Uppdrag till kommunstyrelsen och Falkenbergs Bostads AB att redovisa en plan för uppförande av enpersonsbostäder

 

 

2016/265

 

 

23

 

 

Revidering av Falkenbergs Stadshus AB:s bolagsordning

 

 

2018/587

 

 

24

 

 

Försäljning av Ekobilen 5A Fastighets AB

 

 

2018/624

 

 

25

 

 

Rapport över ej redovisade motioner 2018

 

 

2018/283

 

 

26

 

 

Rapport över ej redovisade medborgarförslag 2018

 

 

2018/282

 

 

27

 

 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019

 

 

2018/560

 

 

28

 

 

Regler för inkallande av ersättare i tjänstgöring

 

 

2018/637

 

 

29

 

 

Val av förtroendeuppdrag för mandatperioden 2019-2022

 

 

2018/631

 

 

30

 

 

Val efter Tomas Jansson (V) som ersättare i socialnämnden

 

 

2018/590

 

 

31

 

 

Avsägelse från Gejbert Strömdahl (SD) från uppdraget som revisor för Falkenbergs kommun

 

 

2018/618

 

 

32

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

33

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

2018/218