Klass 2-varning för mycket höga vattenflöden i Ätran.

Vädret kan bidra till översvämningsproblem på utsatta ställen. Ta del av aktuell lägesrapport och läs mer om hur du kan förbereda dig >>

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 17 december 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 17.00 (OBS tiden) och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

Sammanträdet inleds med

  • Utdelning av 2019 års Kulturpris
  • Utdelning av 2019 års Idrottspris
  • Utdelning av 2019 års Miljöpris

1

Information - Trygghet och säkerhet för förtroendevalda i Falkenbergs kommun, 30 min. (Marie Pettersson, administrativ chef)

2019/3

2

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

3

Anmälan av motioner

2019/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

5

Anmälan av interpellationer

2019/8

6

Interpellationssvar avseende utveckling av LIS-områden

2019/487

7

Motion - Hela kommunens fullmäktige

2018/435

8

Medborgarförslag - Förändra/förbättra hanteringen av medborgarförslag, samt revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

2019/429

9

Införande av avgift för prövning av ansökan för tillstånd om fristående förskolor

2019/474

10

Taxa vid flytt av fordon på privat mark

2019/499

11

Taxa för ansökan om grävanmälan

2019/500

12

Taxa för boendeparkeringskort

2019/501

13

Ändring taxa parkeringsanmärkning

2019/508

14

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service - kvartal 1

2019/263

15

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service - kvartal 2

2019/263

16

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service - kvartal 3

2019/263

17

Uppföljning av motioner 2019

2019/265

18

Uppföljning av medborgarförslag 2019

2019/266

19

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2020

2019/523

20

Val efter Ilona Isaac (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

2019/445

21

Eventuellt tillkommande valärenden


22

Meddelanden och anmälningar

2019/9