Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 17 december 2019

Här hittar du dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 17.00 (OBS tiden) och hålls i fullmäktigesalen i stadshuset.

Sammanträdet inleds med

  • Utdelning av 2019 års Kulturpris
  • Utdelning av 2019 års Idrottspris
  • Utdelning av 2019 års Miljöpris

1

Information - Trygghet och säkerhet för förtroendevalda i Falkenbergs kommun, 30 min. (Marie Pettersson, administrativ chef)

2019/3

2

Ledamöternas eventuella frågor

2019/5

3

Anmälan av motioner

2019/6

4

Anmälan av medborgarförslag

2019/7

5

Anmälan av interpellationer

2019/8

6

Interpellationssvar avseende utveckling av LIS-områden

2019/487

7

Motion - Hela kommunens fullmäktige

2018/435

8

Medborgarförslag - Förändra/förbättra hanteringen av medborgarförslag, samt revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

2019/429

9

Införande av avgift för prövning av ansökan för tillstånd om fristående förskolor

2019/474

10

Taxa vid flytt av fordon på privat mark

2019/499

11

Taxa för ansökan om grävanmälan

2019/500

12

Taxa för boendeparkeringskort

2019/501

13

Ändring taxa parkeringsanmärkning

2019/508

14

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service - kvartal 1

2019/263

15

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service - kvartal 2

2019/263

16

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service - kvartal 3

2019/263

17

Uppföljning av motioner 2019

2019/265

18

Uppföljning av medborgarförslag 2019

2019/266

19

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2020

2019/523

20

Val efter Ilona Isaac (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

2019/445

21

Eventuellt tillkommande valärenden


22

Meddelanden och anmälningar

2019/9