Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 16 oktober 2018

Här hittar du kallelse med dagordning till kommunfullmäktiges sammanträde. I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i kommunfullmäktigesalen i stadshuset.


 

1

 

 

Anmälan av protokoll från Länsstyrelsen i Hallands län om slutlig rösträkning och mandatfördelning vid val till kommunfullmäktige den 9 september 2018

 

 

2018/522

 

 

2

 

 

Val av ordförande samt 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

 

 

2018/520

 

 

3

 

 

Val av valberedning (1 ordinarie och 1 ersättare per invalt parti)

 

 

2018/521

 

 

4

 

 

Sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige i oktober, november och december 2018

 

 

 

5

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

6

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

2018/218