Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Sammanträde 16 oktober 2018

Här hittar du kallelse med dagordning till kommunfullmäktiges sammanträde. I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. Mötet börjar kl 16.00 och hålls i kommunfullmäktigesalen i stadshuset.


 

1

 

 

Anmälan av protokoll från Länsstyrelsen i Hallands län om slutlig rösträkning och mandatfördelning vid val till kommunfullmäktige den 9 september 2018

 

 

2018/522

 

 

2

 

 

Val av ordförande samt 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

 

 

2018/520

 

 

3

 

 

Val av valberedning (1 ordinarie och 1 ersättare per invalt parti)

 

 

2018/521

 

 

4

 

 

Sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige i oktober, november och december 2018

 

 

 

5

 

 

Eventuellt tillkommande valärenden

 

 

 

6

 

 

Meddelanden och anmälningar

 

 

2018/218