Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Kommun­fullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 51 ordinarie ledamöter som väljs av medborgarna vart fjärde år. De representerar åtta politiska partier.

Kommunfullmäktige har 51 ordinarie ledamöter och 26 ersättare. Ordförande är GunMarie Stenström (M) och Stig Agnåker (C), förste vice ordförande, Jan Dickens (S), andre vice ordförande.

Kommunfullmäktige sammanträder den sista tisdagen i månaden, utom i juli. Ledamöterna fattar beslut i olika frågor som påverkar helhetsbilden i kommunen och hur pengarna i kommunens budget ska användas.

Dagordningen för kommunfullmäktige hittar du här, under aktuellt sammanträde.

Så fattas beslut

Ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om förbereds först av kommunens olika nämnder, kommunstyrelsens arbetsutskott och till sist av kommunstyrelsen. Det innebär att kommunens ledande politiker, har flera tillfällen att diskutera de olika ärendena. 

Följ kommunfullmäktige på plats eller på webben

Du kan vara på plats när kommunfullmäktige har möte i stadshuset, men du kan även följa kommunfullmäktiges möten i direktsändning på webben. Notera att du kan lyssna men inte delta i debatten.

Ledamöter i kommunfullmäktige

Kontakt