Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Kommun­fullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 51 ordinarie ledamöter som väljs av medborgarna vart fjärde år. De representerar åtta politiska partier.

Kommunfullmäktige har 51 ordinarie ledamöter och 26 ersättare. Ordförande är Jan Dickens (S), förste vice ordförande är Yen Gunnarsson (S) och andre vice ordförande är Charlotta Jonson (M).

Ledamöter i kommunfullmäktige

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder den sista tisdagen i månaden, utom i juli. Ledamöterna fattar beslut i olika frågor som påverkar helhetsbilden i kommunen och hur pengarna i kommunens budget ska användas.

Se sammanträdestider kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder sista tisdagen i månaden klockan 16.00, med vissa undantag. I juli är det inget sammanträde.

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 31 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 23 juni
 • 25 augusti
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november 
 • 22 december

Så fattas beslut

Ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om förbereds först av kommunens olika nämnder, kommunstyrelsens arbetsutskott och till sist av kommunstyrelsen. Det innebär att kommunens ledande politiker, har flera tillfällen att diskutera de olika ärendena. 

Följ kommunfullmäktige på plats eller på webben

Du kan vara på plats när kommunfullmäktige har möte i stadshuset, men du kan även följa kommunfullmäktiges möten i direktsändning på webben. Notera att du kan lyssna men inte delta i debatten.