Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Bevattningsförbudet hävt

Från 13/7 är bevattningsförbudet hävt i hela Falkenbergs kommun. Fortsätt gärna vara vattensmart. Läs mer om vattensituationen här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Kommun­fullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 51 ordinarie ledamöter som väljs av medborgarna vart fjärde år. De representerar åtta politiska partier.

Det politiska styret leds av Framtid Falkenberg som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, med stöd av Vänsterpartiet.

Kommunfullmäktigemötena hålls tillsvidare i Falkhallen. Se gärna mötena via vår direktsändning.

Tillfällig flytt av kommunfullmäktiges möten till Falkhallen

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset håller vi kommunfullmäktiges möten den 31/3 och 28/4 i Falkhallen. I Falkhallen finns bättre förutsättningar för ledamöterna att sitta en bit från varandra.

Kommunfullmäktiges möte räknas inte som allmänsammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen. Därför omfattas inte mötet av regeringens beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till ett maxantal på 50 deltagare.

Kommunfullmäktige har 51 ordinarie ledamöter och 26 ersättare. Ordförande är Jan Dickens (S), förste vice ordförande är Yen Gunnarsson (S) och andre vice ordförande är Charlotta Jonson (M).

Ledamöter i kommunfullmäktige

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder den sista tisdagen i månaden, utom i juli. Ledamöterna fattar beslut i olika frågor som påverkar helhetsbilden i kommunen och hur pengarna i kommunens budget ska användas.

Se sammanträdestider kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder sista tisdagen i månaden klockan 16.00, med vissa undantag. I juli är det inget sammanträde.

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 31 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 30 juni
 • 25 augusti
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november 
 • 22 december

Så fattas beslut

Ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om förbereds först av kommunens olika nämnder, kommunstyrelsens arbetsutskott och till sist av kommunstyrelsen. Det innebär att kommunens ledande politiker, har flera tillfällen att diskutera de olika ärendena. 

Följ kommunfullmäktige på plats eller på webben

Du kan vara på plats när kommunfullmäktige har möte i stadshuset, men du kan även följa kommunfullmäktiges möten i direktsändning på webben. Notera att du kan lyssna men inte delta i debatten.