Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Förtidsröstning på ditt äldreboende

Under förtidsröstnings­perioden kommer vi ut till äldreboenden i kommunen och ger de boende möjlighet att förtidsrösta.

För att få rösta måste personen ha med sig det sitt röstkortlänk till annan webbplats samt giltig legitimation. . Är du upptagen i röstlängden och har rösträtt får du ett röstkort till din folkbokföringsadress under början av maj månad 2019 av Valmyndigheten.

Vid följande tillfällen kan du rösta på ditt äldreboende:

Äldreboende

Plats

Tid

Björkhaga

Möteslokalen

ONS 22/5 10-11.30

Boken

Caféet

ONS 22/5 15-16.30

Floragården

Matsalen

FRE 24/5 15-16.30

Furugården

Matsalen

TIS 21/5 10-11.30

Hjortsberg

Konferensrummet

TOR 23/5 10-11.30

Solhaga

Samlingssalen

FRE 24/5 10-11.30

Tallgläntan

Samlingssalen

FRE 17/5 10-11.30

Älvgården

Dagverksamhetens lokal

ONS 22/5 13-14.30

Ätranhemmet

Kärnan

MÅN 20/5 13.14.30

Berguven

Personalrummet

TOR 16/5 10-11.30


Kontakt