Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Årets sammanträdes­dagar

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder sammanträder regelbundet. Här kan du se vilka datum och tider som gäller.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och sänds på webben. Du kan också titta på sändningen från kommunfullmäktige i efterhand. Här hittar du dagordningen för kommunfullmäktiges sammanträden.

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2019

Kommunfullmäktige sammanträder sista tisdagen i månaden klockan 16.00, med vissa undantag. I juli är det inget sammanträde.

 • 29 januari
 • 26 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 25 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 26 november 
 • 17 december

Sammanträdestider kommunstyrelsen 2019

Kommunstyrelsen sammanträder en gång månaden, med vissa undantag. I juli är det inget sammanträde.

 • 15 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 3 december

Sammanträdestider barn- och utbildnings­nämnden 2019

Barn- och utbildnings­nämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 24 januari
 • 14 februari
 • 28 mars
 • 18 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Sammanträdestider bygglovsnämnden 2019

Bygglovsnämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 27 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Sammanträdestider kultur-, fritids- och tekniknämnden 2019

Kultur- fritids- och tekniknämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 31 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 16 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Sammanträdestider miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 23 januari
 • 13 februari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 8 maj
 • 12 juni
 • 21 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Sammanträdestider kommunrevisionen 2019

Kommunrevisionen sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 11 april
 • 16 maj
 • 27 juni
 • 15 augusti
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 21 november
 • 17 december

Sammanträdestider servicenämnden 2019

Servicenämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Sammanträdestider socialnämnden 2019

Socialnämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 19 mars
 • 16 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Sammanträdestider överförmyndar­nämnden 2019

Överförmyndarnämnden samman­träder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 21 januari
 • 25 februari
 • 18 mars
 • 24 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 16 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Protokollen från alla mötena är offentliga och du hittar dem under kommunens protokoll.

Kontakt