Lokala allmänna råd på grund av covid-19 i Falkenberg och Halland.

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter kommer att vara stängda för allmänheten, till exempel Klitterbadet och våra mötesplatser för äldre. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Årets sammanträdes­dagar

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder sammanträder regelbundet. Här kan du se vilka datum och tider som gäller.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och sänds på webben. Du kan också titta på sändningen från kommunfullmäktige i efterhand.

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2020

Kommunfullmäktige sammanträder sista tisdagen i månaden klockan 16.00, med vissa undantag. I juli är det inget sammanträde.

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 31 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 30 juni
 • 25 augusti
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november 
 • 22 december

Sammanträdestider kommunstyrelsen 2020

Kommunstyrelsen sammanträder en gång månaden, med vissa undantag. I juli är det inget sammanträde.

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 17 mars
 • 14 april
 • 12 maj
 • 9 juni
 • 11 augusti
 • 15 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Sammanträdestider barn- och utbildnings­nämnden 2020

Barn- och utbildnings­nämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 30 januari
 • 25 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 19 maj
 • 17 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Sammanträdestider bygglovsnämnden 2020

Bygglovsnämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 23 januari
 • 27 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 25 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 10december

Sammanträdestider kultur-, fritids- och tekniknämnden 2020

Kultur- fritids- och tekniknämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 20 maj
 • 25 juni
 • 20 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Sammanträdestider miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020

Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 22 januari
 • 12 februari
 • 11 mars
 • 8 april
 • 13 maj
 • 10 juni
 • 19 augusti
 • 9 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Sammanträdestider kommunrevisionen 2020

Kommunrevisionen sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 16 januari
 • 20 februari
 • 19 mars
 • 16 april
 • 14 maj
 • 25 juni
 • 13 augusti
 • 24 september
 • 15 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Sammanträdestider servicenämnden 2020

Servicenämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 30 januari
 • 20 februari
 • 24mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 16 juni
 • 27 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 26 november
 • 16 december

Sammanträdestider socialnämnden 2020

Socialnämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 21 januari
 • 18 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 18 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Sammanträdestider överförmyndar­nämnden 2019

Överförmyndarnämnden samman­träder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 21 januari
 • 25 februari
 • 18 mars
 • 24 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 16 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Protokollen från alla mötena är offentliga och du hittar dem under kommunens protokoll.

Kontakt