Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Årets sammanträdes­dagar

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och alla nämnder sammanträder regelbundet. Här kan du se vilka datum och tider som gäller.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och sänds på webben. Du kan också titta på sändningen från kommunfullmäktige i efterhand.

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2021

Kommunfullmäktige sammanträder sista tisdagen i månaden klockan 16.00, med vissa undantag. I juli är det inget sammanträde.

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 30 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 29 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 30 november 
 • 21 december

Sammanträdestider kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsen sammanträder en gång månaden, med vissa undantag. I juli är det inget sammanträde.

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 16 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 15 juni
 • 17 augusti
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 16 november
 • 7 december

Sammanträdestider barn- och utbildnings­nämnden 2021

Barn- och utbildnings­nämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 28 januari
 • 18 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 27 maj
 • 23 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Sammanträdestider bygglovsnämnden 2021

Bygglovsnämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Sammanträdestider kultur-, fritids- och tekniknämnden 2021

Kultur- fritids- och tekniknämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 24 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 20 december

Sammanträdestider miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 27 januari
  __

 • 10 mars
 • 14 april
 • 12 maj
 • 9 juni
 • 18 augusti
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Sammanträdestider kommunrevisionen 2021

Kommunrevisionen sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 21januari
 • 11februari
 • 18mars
 • 15 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 19 augusti
 • 23 september
 • 14 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Sammanträdestider servicenämnden 2021

Servicenämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 28 januari
 • 17 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 27 maj
 • 22 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 16 november
 • 16 december

Sammanträdestider socialnämnden 2021

Socialnämnden sammanträder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 22 juni
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 30 november
 • 21 december

Sammanträdestider överförmyndar­nämnden 2021

Överförmyndarnämnden samman­träder en gång i månaden. I juli är det inget sammanträde.

 • 18januari
 • 22 februari
 • 15 mars
 • 19 april
 • 17 maj
 • 21 juni
 • 23 augusti
 • 13 september
 • 18 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Protokollen från alla mötena är offentliga och du hittar dem under kommunens protokoll.

Kontakt