Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Kontakt­person

Det finns många barn och vuxna som behöver en kontaktperson att träffa på sin fritid. Som kontaktperson fungerar du som en vän. Det du behöver göra är att umgås och finnas till för personen. Det kan handla om att ta en fika, gå en promenad eller göra någon annan aktivitet som ni är intresserade av.

För barn och ungdomar är en kontaktperson en vuxen förebild och ett personligt stöd. Innehållet i träffarna utgår ifrån den unges behov. Som kontaktperson ska du kunna lyssna, vara en förebild och uppmuntra till egna aktiviteter.

Kontaktperson är en insats enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Insatsen ges till barn och vuxna med funktionsnedsättning eller när det vanliga nätverket inte räcker till. 

Vill du bli kontaktperson?

Är du intresserad av att bli kontaktperson gör du en intresseanmälan.

Det krävs ingen särskild kompetens för att bli kontaktperson, men däremot ett engagemang och intresse för andra människor. Du måste ha tid att träffas regelbundet och ha intresse av att lyssna på den andra personen.

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Ersättningen utgår från rekommendationer av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Kontakta oss för mer information

Om du funderar på att bli kontaktperson för ett barn eller en ungdom och önskar mer information, kan du kontakta familjegruppens mottagningsteam på
telefon 0346-88 52 39.

Kontakt

Besöksadress: Storgatan 22, Falkenberg