Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Familjehem

Ett familjehem är en familj som har tid och kraft över i sitt liv och som gärna vill hjälpa någon annans barn. Hur länge barnet bor i familjehemmet kan variera från en kortare period till hela uppväxten.

Eftersom behoven ser olika ut för de barn och ungdomar som behöver ett nytt hem, så behövs olika slags familjehem. Man kan bo på landet såväl som i lägenhet i staden, vara en liten eller stor familj, arbeta eller studera och ha olika kulturell bakgrund. Det viktiga är att familjehemmet har utrymme, tid och tålamod.

För att vara familjehem behövs ingen speciell utbildning. Socialtjänsten gör en utredning som inkluderar hembesök, intervjuer och registerkontroll. Familjehemmen erbjuds kontinuerligt stöd, handledning och utbildning.

Vad är ett jourhem?

Ett jourhem är en familj som med kort varsel tar emot barn och ungdomar i sitt hem under en begränsad tid, medan socialtjänsten utreder barnets situation och fattar beslut om framtida insatser.

Kontrakterat jourhem

Att vara kontrakterat jourhem innebär att fortlöpande stå till Falkenbergs kommuns förfogande samt att en vuxen är hemma på heltid. Vi behöver också familjer som kan ta emot förälder/föräldrar tillsammas med barn under utredningstiden. Ett avtal skrivs och ni förbinder er att ta emot de barn och ungdomar eller familjer som behöver placeras.

Som jourhem ersätts du/ni med ett arvode, även då inget barn är placerat i hemmet. När ett barn är placerat utgår även omkostnadsersättning.

Om du är anställd av Falkenbergs kommun har du möjlighet att vara tjänstledig under tiden ni är kontrakterat jourhem för oss.

Falkenbergs kommun erbjuder grundläggande familjehemsutbildning, handledning, deltagande på föreläsningar samt fortlöpande stöd och råd från en familjehemssekreterare.

Ekonomisk ersättning

Ersättning utbetalas enligt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. Ersättningen består av omkostnadsersättning och arvode.

Omkostnadersättning

Omkostnadsersättning ska täcka kostnader för mat, logi, kläder, fritidsaktiviteter och annat som barnet behöver. Här ingår barnbidraget.

Arvode

Arvode ger ersättning för det uppdrag som familjehemmet utför. Arvodet är skattepliktigt.

Ersättningens totala storlek varierar från barn till barn. Barnets ålder och behov är avgörande för ersättningen.

Om det krävs att familjehemsföräldrarna under en period behöver vara hemma på heltid, betalar kommunen ut ersättning för förlorad arbetsinkomst upptill arvodet och omkostnadsersättningen.

Mer information

Läs mer om Familjehem på socialstyrelsens informationssida Min insats.

Hör gärna av dig om du har frågor. Ring till kontaktcenter och be att få tala med en familjehemssekreterare. Du kan också mejla oss.

Kontakt

Besöksadress: Storgatan 22, Falkenberg