Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Relationsfridsteamet

Relationsfridsteamet erbjuder råd och stöd till dig som upplever eller har upplevt våld i nära relation.

Till oss kan du komma om du är:

  • vuxen och utsatt för våld, hot eller kränkningar i nära relation
  • vuxen och utövar våld, hot eller kränkningar i nära relation
  • barn/ungdom som bevittnat eller varit utsatt för våld i nära relation.

Du kan få både praktisk hjälp och samtalsstöd.

Relationsfridsteamet arbetar utifrån en bred våldsdefinition där våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja eller att tvinga någon att sluta med något hen vill.

Kontakt

Vuxen i behov av hjälp

Ring måndag - fredag 08.00-16.00
telefon 0346-88 53 85

Övrig tid ringer du 112 och ber att få tala med socialjouren.

Barn utsatt för våld

Ring måndag - torsdag 8.00-17.00, fredag 8.00-16.00 telefon 0346-88 52 39

Övrig tid ringer du 112 och ber att få tala med socialjouren.

Behöver du stöd som våldsutövare

Ring vår samtalsstödjare på telefon:
079-060 32 32