Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Relationsfridsteamet

Att leva i en relation där våld finns närvarande påverkar. Det finns hjälp att få.

Relationsfridsteamet arbetar utifrån en bred våldsdefinition där våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja eller att tvinga någon att sluta med något hen vill. Relationsfridsteamet arbetar med grund i ATV (Alternativ till våld) vilka har evidensbaserade metoder kring att möta olika individer utifrån våld.

Till oss kan du komma om du är:

  • Vuxen och utsatt för våld, hot eller kränkningar i en nära relation.
  • Vuxen och utövar våld, hot eller kränkningar i en nära relation.
  • Barn/ungdom som bevittnat eller varit utsatt för våld i en nära relation.
  • Du kan få både praktisk hjälp och samtalsstöd.

Kontakt

Relationsfridsteamet, råd och stöd:

Telefon: 079-060 32 32

Övrig tid ringer du 112 och ber att få tala med socialjouren.

Vuxen med barn:

Ring mottagningsteamet hos socialtjänsten på 0346 - 88 52 39
Telefontider: måndag – torsdag 8-17, fredagar 8-16

Barn/ungdom:

Ring till mottagningsteamet hos socialtjänsten på 0346-88 52 39
Telefontider: måndag – torsdag 8-17, fredagar 8-16

Vuxen utan barn:

Ring till Upplysning för relationsvåld på: 0346 - 88 53 85
Telefontider: måndag till fredag kl. 08.00-16.00.

Behöver du ha stöd som våldsutövare:
Kontaktar vår samtalsstödjare på telefonnummer: 0346-88 66 58 eller
073-840 66 58