Eldningsförbud – Fire ban – Feuerverbot i hela kommunen. Bevattningsförbud i delar av kommunen.

Det är förbjudet att elda utomhus. Det råder även bevattningsförbud i Ullared, Fagered och Fridhemsberg. Read more/Lesen Sie mehr → Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Våld och hot

Känner du dig rädd, kontrollerad eller isolerad? Har du blivit slagen? Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja? Har din omgivning starka åsikter om hur du bör leva ditt liv och vad som är acceptabelt eller inte? Du kanske rent av känner dig hotad och riskerar att bli utsatt för våld om du bryter mot de regler du förväntas följa?

Du är inte ensam. Du kan få hjälp. Det är helt naturligt om du känner dig osäker eller förvirrad. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är brott. Det är sociala problem, en fråga om jämställdhet och en fråga om mänskliga rättigheter.

I Falkenberg finns ett utvecklat samarbete mellan myndigheter och andra aktörer för att du som är utsatt ska kunna få hjälp.

Ring oss om du behöver hjälp i en våldssituation!

Ring oss på socialtjänsten för råd och stöd eller för akut skydd.
Telefon: 0346-88 53 85 eller 070-386 83 95
Telefontider: måndag till fredag kl. 08.00-16.00.

Övrig tid ringer du 112 och ber att få tala med socialjouren.

Om du som barn blir utsatt för våld

Om du som barn är utsatt kan du ringa till barn- och ungdomsenheten.
Ring då på telefonnummer 0346-88 52 39
Telefontider: måndag - torsdag kl. 08.00-17.00 samt fredag kl. 08.00-16.00.

Övrig tid ringer du 112 och ber att få tala med socialjouren.

Kontakter och information

Råd och stöd

Socialjouren - ring 112, be om att bli kopplad till socialjouren

Kvinnojouren i Falkenberg
Telefon: 0346-822 50

Kvinnofridslinjen
Telefon: 020- 50 50 50

Skydd till dig som som är uttsatt

Skyddade uppgifter

Kontaktförbud

Information om våld

Våld i nära relationer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Hedersförtryck

Dina rättigheter

Våld i nära relationer

Besöksadress: Storgatan 27, Falkenberg

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter