Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Våld och hot

Känner du dig rädd, kontrollerad eller isolerad? Har du blivit slagen? Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja? Har din omgivning starka åsikter om hur du bör leva ditt liv och vad som är acceptabelt eller inte? Du kanske rent av känner dig hotad och riskerar att bli utsatt för våld om du bryter mot de regler du förväntas följa?

Du är inte ensam. Du kan få hjälp. Det är helt naturligt om du känner dig osäker eller förvirrad. Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är brott. Det är sociala problem, en fråga om jämställdhet och en fråga om mänskliga rättigheter.

I Falkenberg finns ett utvecklat samarbete mellan myndigheter och andra aktörer för att du som är utsatt ska kunna få hjälp.

Ring oss om du behöver hjälp i en våldssituation!

Ring oss på socialtjänsten för råd och stöd eller för akut skydd.
Telefon: 0346-88 53 85.
Telefontider: måndag - torsdag kl. 08.00-17.00 samt fredag kl. 08.00-16.00, med lunchstängt kl. 12.00-13.00. Dag före röd dag samt dag innan julafton, nyårsafton och midsommarafton är telefontiden 08.00-12.00.

Övrig tid ringer du 112 och ber att få tala med socialjouren.

Om du som barn blir utsatt för våld

Om du som barn är utsatt kan du ringa till barn- och ungdomsenheten. Ring då på telefonnummer 0346-88 52 39
Telefontider: måndag - torsdag kl. 08.00-17.00 samt fredag kl. 08.00-16.00, med lunchstängt kl. 12.00-13.00.

Övrig tid ringer du 112 och ber att få tala med socialjouren.

Stöd till våldsutövare

Socialtjänsten kan hjälpa dig som upplever aggressionsproblem, har problem med att kontrollera dina känslor och/eller på något sätt utövat våld i en nära relation. Behöver du stöd som våldsutövare kontaktar du vår samtalsstödjare på telefon: 079-060 32 32.

Övrig tid ringer du 112 och ber att få tala med socialjouren.

Nationell hjälplinje för våldsutövare

Telefonlinjen Välj att sluta riktar sig till dig som utövar våld i en nära relation. Hit kan du vända dig anonymt för att ta första steget mot en förändring.

Även du som är våldsutsatt, yrkesverksam eller anhörig och som har frågor om våldsamt beteende kan ringa hit.

Telefon: 020-555 666

Besöksadress: Kanslistvägen 10, 311 39 Falkenberg