Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Tillfällig vistelse i Falkenberg

Om du har behov av hjälp i hemmet och planerar att tillfälligt besöka Falkenbergs kommun, kan du få hjälp av hemtjänst och hemsjukvård.

På grund av Corona - tänk över om din resa verkligen är nödvändig


Folkhälsomyndigheten kom den 19 mars med nya rekommendationer gällande icke nödvändiga resor inrikes.länk till annan webbplats

Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige. Därför behöver alla också tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. Personer över 70 år bör begränsa sitt sociala umgänge så långt det är möjligt.


Med anledning av rådande omständigheter, och för att undvika geografisk smittspridning, ber vi er därför att avvakta med att skicka beställningar till oss och istället återkomma i ett senare skede när läget stabiliseras.


För ytterligare information vänligen kontakta biståndsenheten via kommunens kontaktcenter:

0346-88 60 00

Hemtjänst

Planerar du att besöka Falkenbergs kommun och har behov av hemtjänst så kan du få hjälp med detta. Du kontaktar då din biståndshandläggare. Din biståndshandläggare kontaktar sedan Falkenbergs kommun. Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera ber vi dig att kontakta din biståndshandläggare i god tid före din resa, helst tre veckor innan. Du får hjälp under den tid, kortare eller längre, som du är här.

Hemsjukvård

Har du hemsjukvård i hemmet och behöver det under din vistelse i Falkenberg, vänder du dig till hemsjukvården i din kommun. Hemsjukvården i din kommun bedömer ditt behov och kontaktar Falkenbergs kommun. 

Hjälpmedel

Behöver du hjälpmedel, till exempel rullstol eller rollator under din vistelse i Falkenberg tar du i första hand med dina egna hjälpmedel hemifrån. Läs mer om hjälpmedel.

Information till biståndshandläggare  

Beställning av insatser i Falkenbergs kommun enligt 2a kap. 6 § socialtjänstlagen görs via särskild beställningsblankett. PDFBosättningskommunen ansvarar för att blanketten är komplett ifylld och inkommen senast två veckor innan vistelsens start. Beställningen ska vara anpassad till de förutsättningar som bostaden i Falkenbergs kommun har.
Förutsättningarna skiljer sig ofta från de i hembostaden och kan innebära större eller mindre behov av stöd. Bosättningskommunen bifogar den dokumentation som krävs för att beslutet kan verkställas med god kvalitet, exempelvis utredning med behovsbedömning, genomförandeplan eller annan specifikation av insatserna. Om beställningen avser hälso- och sjukvårdsuppgifter som enligt bedömning kan utföras som egenvård ska ett egenvårdsintyg bifogas. Om detta inte följs kan det innebära att verkställigheten blir försenad.

Fakturering

Falkenbergs kommun fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut enligt utförd tid.
Det är bosättningskommunens ersättningsbelopp som gäller, därför måste era belopp anges på beställningsblanketten. Ersättningsbeloppet är det belopp ni ersätter er utförare med, inte det som brukaren betalar i avgift. Om ersättningsbeloppet inte anges kommer Falkenbergs kommuns ersättningsbelopp att faktureras.

Information till hemsjukvård i annan kommun

Beställning av hemsjukvård görs via särskild beställningsblankett. För information, beställningsblankett och offert ta kontakt med Falkenbergs hemsjukvård.

Om brukaren ska vistas på område Norr (norr om ån Ätran) eller Inland, ring: 0346-88 54 71.

Om brukaren ska vistas på område Söder eller behöver hjälp på natten, ring 0346-88 54 82. Faxnummer: 0346-138 79.

Kontakt