Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för att motverka otrygghet. Med hjälp av trygghetslarmet kan du påkalla hjälp vid akuta situationer. Syftet är att upprätta en samtalskontakt mellan dig och larmpersonalen och att du därefter får hjälp vid behov.

Trygghetslarmen hanteras dygnet runt av Räddningstjänsten Väst. Om du vill få ett trygghetslarm ansöker du om det hos biståndsenheten skriftligt via blankett eller digitalt via e-tjänst. Du kan även ansöka muntligt till din biståndshandläggare.

Det är ditt behov av hjälp som avgör om du får ett trygghetslarm och det är en biståndshandläggare som gör bedömningen. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan där det står om du får ett bifall eller avslag på din ansökan. Om din ansökan avslås kan du överklaga beslutet. Hur du överklagar står i ditt beslutsbrev.

För att få mer information, ring kommunens kontaktcenter och be att få prata med en servicehandläggare.

Här kan du läsa mer om Räddningstjänsten Väst.

Kontakt