Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Hemtjänst

Om du har svårt för att klara av hushållssysslor eller ta hand om din personliga hygien så kan du få hjälp med detta. Den hjälpen kallas för hemtjänst. Vi hjälper både äldre och yngre personer att kunna bo kvar hemma.

Hemtjänst består av service och personlig omvårdnad.

Service innebär hjälp med till exempel:

  • städ
  • tvätt
  • inköp
  • måltider

Den personliga omvårdnaden innebär stöd och hjälp med till exempel hygien eller påklädning.

Hemtjänst kan också innebära hjälp för att bryta isolering och att känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet. Hemtjänst kan även ges när du är tillfälligt sjuk.

Tillsyn på natten – personligt besök eller trygghetskamera

Om du har behov av och har blivit beviljad tillsyn på natten, kan du få tillsynen via ett personligt besök eller via kamera.

Väljer du personligt besök, kommer nattpatrullen och tittar till dig i hemmet på de tider som du bestämt tillsammans med din handläggare.

Tillsyn via kamera är tyst och diskret och väcker dig inte. Det är en ”titt-in”-tillsyn, ingenting filmas eller sparas. Du bestämmer tillsammans med din handläggare vilka tider tillsynen ska göras.

Kameran för fjärrtillsyn är bara igång nattetid och det är bara larmmottagare på Räddningstjänsten Väst som kan göra tillsynen. (Räddningstjänsten Väst tar emot alla larm i Falkenbergs kommun.)

Tillsammans med personal från Räddningstjänsten Väst bestämmer du vad som ska hända om du inte finns i sängen vid tillsynen. Efter överenskommelse gör larmmottagaren en ny tillsyn efter 15-20 minuter, syns du inte i kameran eller svarar på telefon, åker nattpatrullen ut till dig för en personlig tillsyn.

Du väljer själv vem som ska utföra din hemtjänst

Falkenbergs kommun har infört kundval inom hemtjänsten. Du som har hemtjänst kan välja om kommunen eller en privat utförare ska hjälpa dig. Syftet med kundval är att öka valmöjligheten för dig som har hemtjänst. Alla utförare du kan välja mellan har godkänts av kommunen och uppfyller de krav kommunen ställer.

Hemtjänsten arbetar mellan kl. 07.00-22.00 alla dagar. Behöver du hjälp på natten är det en nattpatrull från Räddningstjänsten Väst som kommer till dig.

Kommunen är indelad i elva hemtjänstområden. En privat utförare får välja vilket eller vilka områden den vill verka i. Detta betyder att du kanske inte kan välja bland alla godkända utförare eftersom de inte har verksamhet i just det område där du bor. Vilket eller vilka områden de olika utförarna verkar i framgår av företagspresentationerna. 

Så här väljer du hemtjänstutförare

Du som beviljas hemtjänst för första gången gör ditt val i samband med biståndsbeslutet. Samma beslut gäller oavsett om det är kommunen eller ett privat företag som ska hjälpa dig.

Kontaktuppgifter till våra hemtjänstföretag

​Kommunens hemtjänst

Martina Lund
Verksamhetschef
Tel. 0346-88 66 61
E-post: martina.lund@falkenberg.se
Presentation Falkenbergs egen regiPDF

Centrum 
Ros-Marie Johansson
Tel:  0346-88 66 51,
E-post: ros-marie.johansson@falkenberg.se 
Norr 1   
Monica Hirvelä 
Tel: 0346-88 62 84,
E-post: monica.hirvela@falkenberg.se
Norr 2 
Annette Andersson      
Tel: 0346-88 60 11, e-post: annette.andersson3@falkenberg.se 
Ullared/Ätran  
Ann Gren 
Tel: 0346-88 53 06, e-post: ann.gren@falkenberg.se
Slöinge  
Jenny Evald  
Tel: 0346-88 53 95, e-post: jenny.evald@falkenberg.se
Hjortsberg 
Julia Jakobs       
Tel: 0346-88 54 33, e-post: julia.jakobs@falkenberg.se    
Vessigebro  
Maria Stjernström Öberg
Tel: 0346-88 53 70, e-post: maria.stjernstrom-oberg2@falkenberg.se

Blommans hemtjänst och service i Halland

Klockaregatan 27, 311 36 Falkenberg
Aferdita Rrmoku 
Mobil: 0722-50 53 92, fax: 0340-89111
E-post: falkenberg@blommanshemtjanst.se
Hemsida: www.blommanshemtjanst.selänk till annan webbplats

​Floragårdens ekonomiska förening

Sandgatan 24 KV, 311 75  Falkenberg
Marie Iseborn
Telefon: 0727-08 29 30, e-post: marie@floragarden.se
E-post: info@floragarden.se

Helanders Hemtjänstteam

Industrivägen 2 B, 311 32 Falkenberg
Daniela Helander
Telefon: 076-869 64 47
E-post: helander@hemtjanstteamet.se
Hemsida: www.hemtjanstteamet.selänk till annan webbplats

Hemma bäst

(Fagerberg Enterprises AB)
Lundbergsgatan 2, 311 45 Falkenberg
Joachim Fagerberg, tel. 073-505 31 35
Anette Sjövall, tel. 073-511 67 40
E-post: kontakt@hemma-bast.se
Hemsida: www.hemma-bäst.selänk till annan webbplats

Livskvalité Hemtjänst

Åkarevägen 18, 311 32 Falkenberg
Telefon: 0730-224 470
E-post: yvonne@livskvalitefalkenberg.se
Hemsida: www.livskvalitefalkenberg.selänk till annan webbplats

Nelle´s Hemtjänst

Mellangårdsvägen 8, 311 94  Falkenberg
Nedzib Hasic
Telefon kontor, vardagar 8 -17, 0761-45 84 59
Mobil : 0761-83 77 37, alla dagar 07-22
E-post: nelleshemtjanst@live.se

Ny Kraft Anna o Annika AB

Peter Åbergs väg 1, 311 42  Falkenberg
Anna Badenfelt, tel 0727-29 96 70
Annika Hammarsten, tel 0725-43 44 02
E-post: info@nykraftassistans.se
Hemsida: nykraftassitans.selänk till annan webbplats

Rehability i Väst AB

Storgatan 18, 311 30  Falkenberg 
Alexandra Karlsson
Telefon: 0722-52 56 15
E-post: info@rehability.se 
Hemsida: rehability.selänk till annan webbplats  

Räddningstjänsten Väst - trygghetslarm

Stormhallsvägen 1
431 32 Varberg
Celine Winroth, 010-219 30 56, 073- 382 73 84
E-post: celine.winroth@rvast.se

Så här ansöker du om hemtjänst

Hemtjänst är behovsprövad och utgår från dina individuella behov. En ansökan lämnas till biståndsenheten där en biståndshandläggare gör en bedömning av dina behov.

Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. I beslutet ser du vilken hjälp du fått beviljad eller varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet.

Hemtjänstföretag i olika områden

Nedan presenteras de utförare som du kan välja mellan sorterade utifrån de områden som de är verksamma i.

Laurentii

Floragården
Blommans hemtjänst och service i Halland
Nelle´s hemtjänst i Falkenberg
Rehability i Väst AB
Ny kraft assistans i Halland AB
Hemma bäst
Falkenbergs kommuns hemtjänst
Helanders Hemtjänstteam
Livskvalité Hemtjänst

Gruebäck

Blommans hemtjänst och service i Halland
Nelle´s hemtjänst i Falkenberg
Rehability i Väst AB
Ny kraft assistans i Halland AB
Hemma bäst
Falkenbergs kommuns hemtjänst
Helanders Hemtjänstteam
Livskvalité Hemtjänst

Västra Gärdet

Blommans hemtjänst och service i Halland
Nelle´s hemtjänst i Falkenberg
Rehability i Väst AB
Ny kraft assistans i Halland AB
Hemma bäst
Falkenbergs kommuns hemtjänst
Helanders Hemtjänstteam
Livskvalité Hemtjänst

Herting

Blommans hemtjänst och service i Halland
Nelle´s hemtjänst i Falkenberg
Rehability i Väst AB
Ny kraft assistans i Halland AB
Hemma bäst
Falkenbergs kommuns hemtjänst
Helanders Hemtjänstteam
Livskvalité Hemtjänst

Hjortsberg

Blommans hemtjänst och service i Halland
Nelle´s hemtjänst i Falkenberg
Rehability i Väst AB
Ny kraft assistans i Halland AB
Hemma bäst
Falkenbergs kommuns hemtjänst
Helanders Hemtjänstteam
Livskvalité Hemtjänst

Stafsinge

Blommans hemtjänst och service i Halland
Nelle´s hemtjänst i Falkenberg
Rehability i Väst AB
Ny kraft assistans i Halland AB
Falkenbergs kommuns hemtjänst
Helanders hemtjänstteam
Livskvalité Hemtjänst

Vinberg

Blommans hemtjänst och service i Halland
Nelle´s hemtjänst i Falkenberg
Rehability i Väst AB
Falkenbergs kommuns hemtjänst
Helanders hemtjänstteam Livskvalité Hemtjänst Ny Kraft

Slöinge

Blommans hemtjänst och service i Halland
Nelle´s hemtjänst i Falkenberg
Rehability i Väst AB
Falkenbergs kommuns hemtjänst

Vessige

Blommans hemtjänst och service i Halland
Nelle´s hemtjänst i Falkenberg
Rehability i Väst AB
Falkenbergs kommuns hemtjänst

Ullared

Rehability i Väst AB
Falkenbergs kommuns hemtjänst

Ätran

Falkenbergs kommuns hemtjänst

Om du vill byta hemtjänstutförare

Du kan när som helst byta hemtjänstutförare. Det tar 14 dagar efter att din ansökan mottagits innan själva bytet sker. Om du vill byta hemtjänstutförare pratar du med din handläggare eller fyller i den här blanketten.

Avgifter inom hemtjänsten

Avgiften för den hemtjänst du får varierar beroende på din inkomst och hur mycket stöd du behöver. Samma avgift gäller oavsett om du väljer privat utförare eller kommunen.

Här får information om vilka avgifter som gäller för året.

Kontakt