Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Hjälp för dig som bor hemma

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen. Biståndshandläggaren hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och leva ett självständigt och tryggt liv.

Om du vill få hjälp i hemmet ansöker du om det hos biståndsenheten skriftligt, via blankett eller digitalt via e-tjänsten. Du kan även ansöka muntligt till din biståndshandläggare. Det är ditt behov av hjälp som avgör om du får den hjälp du söker och det är en biståndshandläggare som gör bedömningen.

Du får ett skriftligt beslut på din ansökan där det står om du får bifall eller avslag på din ansökan. Om din ansökan avslås kan du överklaga beslutet. Hur du överklagar står i ditt beslutsbrev. 

Beroende på vilken hjälp du får, kan du behöva göra ett val av hemtjänstutförare

Avlösning i hemmet

Du som har en anhörig som vårdar dig kan få avlösning i hemmet. Avlösning i hemmet innebär att en hemtjänstpersonal kommer hem till dig under tiden som din anhöriga inte är hemma.

Anhörigbidrag

Anhörigbidrag är ett stimulansbidrag för dig som har en anhörig som vårdar dig i hemmet. Bidraget betalas ut månadsvis.

Ledsagning

Ledsagning innebär hjälp av hemtjänstpersonal till, från och/eller under sjukvårdsbesök och sociala aktiviteter. Många gånger kan behovet av hjälp i samband med sjukbesök tillgodoses av sjukresor. Du kan läsa mer om det på
1177 vårdguidenlänk till annan webbplats.

Kontaktperson

Du som har en funktionsnedsättning och behöver hjälp att bryta isolering och utanförskap kan få hjälp av en kontaktperson. En kontaktperson fungerar som en vän som kan följa med på fritidsaktiviteter, ge stöd och råd i vardagen eller bara umgås. När och var ni träffas och vad ni hittar på är upp till er. Det kan till exempel handla om att gå ut och fika eller promenera. Det är dina intressen som styr aktiviteterna. Vanligtvis träffas ni två gånger per månad och har kontakt med varandra däremellan..

Dagverksamhet

Att förbli aktiv och ha ett socialt nätverk är viktigt för ett hälsosamt och gott liv. Kommunen har ett brett urval av aktiviteter för seniorer. För dig som till följd av ålder eller sjukdom behöver stöd för att kunna delta i sociala aktiviteter finns dagverksamhet. Har du en anhörig som vårdar dig i hemmet kan dagverksamhet också vara en möjlighet till avlastning för den anhöriga.

Dagverksamheten erbjuder dig meningsfulla aktiviteter tillsammans med andra. Personal finns till hands och kan vara behjälpliga med förflyttningar och toalettbehov. Det finns olika dagverksamheter runt om i kommunen och några av dem riktar sig till personer med demenssjukdomar.

För dig som inte behöver stöd för att kunna delta i sociala aktiviteter finns mötesplatser och träffpunkter.

Kontakt