Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Särskilt boende

När du inte längre kan bo hemma med hjälp av hemtjänst, finns möjlighet att flytta till ett särskilt boende.

Vad är ett särskilt boende?

Särskilt boende riktar sig till dig som behöver omfattande omsorg och inte längre kan bo kvar i ditt hem. Du får ett hyreskontrakt på en lägenhet som du möblerar själv. Det finns personal dygnet runt. Det finns gemensamma utrymmen som används vid måltider och samvaro. Du har även tillgång till sjuksköterska och rehabiliteringspersonal.

Den 1 oktober hävs besöksförbudet på landets äldreboenden och vi kan då välkomna dig tillbaka på besök hos oss. Men då besök medför en ökad risk för smittspridning bland de äldre har vi tagit fram en rutin så att besöken även fortsättningsvis kan ske på ett säkert sätt.

Att komma till ett äldreboende ställer höga krav på dig som besökare:

  1. Stanna hemma om du är sjuk eller har symtom som exempelvis feber, hosta, snuva, halsont, värk i kroppen, onormal trötthet eller magsymtom som diarré
  2. Se till att ha rena händer – det finns handsprit i entrén som vi vill att du använder
  3. Håll avstånd – ett fysiskt avstånd på två meter gäller, även till din närstående.

Så här går ett besök till

Boka tid

Varje boende kommer ha särskilda tider avsatta för besök för att antalet besökare inte ska överskrida Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kontakta ditt boende för att boka besök. Här gäller samma rutin som när du bokar en mötestid till den säkra mötesplatsen. Det får max komma två besökare samtidigt till en person. Ta gärna med eget fika och kaffe.

Vid ankomst till boendet

Vänta vid entrén så kommer en medarbetare och möter dig. Personalen informerar dig om de säkerhetsrutiner vi har och följer dig sedan till din närstående lägenhet där besöket ska ske. I entrén finns handsprit som du kan använda.

Under ditt besök

Gå direkt till den du ska besöka och uppehåll dig inte i gemensamma utrymmen. Behöver du hjälp med något trycker du på trygghetslarmet.

Håll minst två meters avstånd till alla, även till din närstående. Innan besöket har personalen möblerat lägenheten så att detta avstånd kan hållas.

Tryck på trygghetslarmet när du är redo att gå, så kommer en medarbetare och följer dig ut.

Om en boende insjuknar i covid-19 så kan Smittskydd Halland ta beslut om att tillfälligt stänga äldreboendet igen.

Så ansöker du om särskilt boende

Om ditt behov av hjälp är så omfattande att du inte längre kan bo kvar i ditt hem med hjälp av hemtjänst eller andra insatser kan du ansöka om särskilt boende. Du ansöker om det hos biståndsenheten skriftligt via blankett, digitalt via e-tjänst. Du kan även ansöka muntligt till din biståndshandläggare. Det är ditt behov av hjälp som avgör om du får flytta och det är en biståndshandläggare som gör bedömningen. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan där det står om du får bifall eller avslag på din ansökan. Om din ansökan avslås kan du överklaga beslutet. Hur du överklagar står i ditt beslutsbrev. 

Parboende

Du som bor tillsammans med din partner och önskar att få fortsätta bo tillsammans även på särskilt boende, har möjlighet till det. Även om din partner inte har ett omfattande behov av hjälp. Det kallas för parboende.

Korttidsplats

Om du tillfälligt inte kan bo i ditt hem på grund av omfattande behov av hjälp kan du ansöka om en korttidsplats på särskilt boende. Hur länge vistelsen pågår beror på ditt behov av hjälp.

Växelvård

Växelvård innebär att du vistas en period på korttidsboende för att ge din anhörig mer kraft att stödja dig i vardagen. Växelvård avlastar din anhörig som i vanliga fall hjälper dig.

Fritt val av särskilt boende

Du som bor i Falkenbergs kommun och har blivit beviljad särskilt boende har fritt val. Det innebär att du har möjlighet att välja vilket särskilt boende du vill flytta till. Det fria valet gäller inte om du befinner dig på en korttidsplats eller sjukhus. Du kan tacka nej till ett erbjudande om särskilt boende och då får du istället vänta på ditt önskade boende i ditt egna hem. Om du blir erbjuden ett särskilt boende av kommunen som du inte har önskat, kan du flytta in och sedan anmäla önskemål om att byta boende.

Äldreboenden i Falkenbergs kommun

Det finns tio särskilda boenden runt om i Falkenbergs kommun. Vissa boenden och avdelningar är enbart till för personer med kognitiv sjukdom. Vissa boenden drivs av Falkenbergs kommun och några drivs i privat regi.

Vad kostar det?

Falkenbergs kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, en så kallad omvårdnadsavgift. Avgiften är reglerad i socialtjänstlagen. Du som bor på särskilt boende betalar för omvårdnad, mat och hyra. Hyran sätts av fastighetsbolaget Falkenbergs bostad.

Läs mer om avgifter för dig som bor på särskilt boende.

Kontakt