Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikapp­omsorgen

Här hittar du information om avgifter för dig som har hjälp av hemtjänst eller bor på särskilt boende.       

Omvårdnadsavgift – en avgift för den hjälp du får

Falkenbergs kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, en så kallad omvårdnadsavgift. Inom hemtjänsten kallas denna avgift ibland hemtjänstavgift, men det är samma avgift. Avgiften är reglerad i socialtjänstlagen. Hur stor din avgift blir beror på hur många timmar du är beviljad och hur mycket du kan betala. Självkostnadspriset är 323 kronor per timme för 2020.

Avgift på särskilt boende

Du som bor på ett särkilt boende (äldreboende) betalar hyra, omvårdnadsavgift och matabonnemang.

Maxtaxa – högsta avgiften för omvårdnad

Det finns en maxtaxa som är den högsta avgiften Falkenbergs kommun tar ut. Omvårdnadsavgiften blir aldrig högre än maxtaxan. För år 2020 är maxtaxan 2 125 kronor per månad. Detta betyder att du aldrig betalar mer än detta belopp, oavsett hur mycket hjälp du får. Däremot betalar du mindre om den hjälp du blivit beviljad inte kommer upp i detta belopp. Har du beviljad hjälp tre timmar per månad betalar du
därför bara för de tre timmarna.

I maxtaxan ingår inte mat och boendekostnad, men däremot kostnaden för trygghetslarm. Maxtaxan kan förändras varje år då den styrs av prisbasbeloppet.

Så här beräknas din avgift

För att få fram hur mycket du ska betala i avgift gör vi en beräkning på alla dina inkomster och utgifter. På så sätt får vi fram ett avgiftsutrymme, som är det belopp din avgift baseras på. Till dina inkomster räknas lön, pension, bostadstillägg, sjukersättning samt ränteinkomster på banken, reavinster och utdelning på aktier och fonder. Till dina utgifter räknas din boendekostnad samt beräknade levnadskostnader, där det redan finns ett fastställt förbehållsbelopp. Vi tittar också på hur mycket insatser du har blivit beviljad.

Om du vill ha en broschyr med mer detaljerad information kring avgifter inom äldreomsorgen, ring eller besök kontaktcenter så får du ett exemplar.

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Bostadstillägg är ett inkomstprövat tillägg som betalas ut av staten. Din boendekostnad och inkomst påverkar bostadstilläggets storlek. Pensionsmyndigheten tar även hänsyn till din egna eventuella förmögenhet. Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats.

 Avgifter inom äldreomsorgen 2020        

 • Högsta avgift för omvårdnad (maxtaxa): 2 125 kronor
 • Hemtjänst: 323 kronor/timme
 • Trygghetslarm: 205 kronor/månad
 • Heldygnskost (särskilt boende): 3 996 kronor/månad
 • Matdistribution (hemtjänst): 82 kronor/portion

Måltidspriser på dagverksamhet

 • Lunch med dryck: 53 kronor
 • Dessert: 13 kronor
 • Kaffe utan bröd: 15 kronor
 • Kaffe med bröd: 20 kronor

Enstaka måltider på särskilt boende och korttidsplats

 • Frukost: 30 kronor
 • Lunch: 53 kronor
 • Dessert: 13 kronor
 • Kvällsmål: 49 kronor
 • Kaffe utan bröd: 15 kronor
 • Kaffe med bröd: 20 kronor

Kontakt