Eldningsförbud – Fire ban – Feuerverbot i hela kommunen.

Det är förbjudet att elda utomhus. Read more/Lesen Sie mehr → Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Bostads­anpassning

Du som har en långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad efter dina behov.

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag från 1 juli 2018

Den nya lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. Lagen gäller alla ansökningar som inkommer till kommunen från och med det datumet.

Har en ansökan kommit in till kommunen före den 1 juli 2018 gäller i stället lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag.

 

Klicka här för att läsa den nya lagen

Med stöd av bidraget kan du anpassa ditt hem så att du kan förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta, samt ta dig in i och ut ur bostaden.

Bostadsanpassningen gäller för fasta funktioner i ditt hem. Med fasta funktioner avses sådana som du normalt inte tar med dig vid en eventuell flytt. Det kan vara att bredda dörrar, montera en ramp eller anpassa ett badrum.

Vem kan få bidraget?

Bidraget lämnas till dig som enskild person och endast för anpassningar i den bostad du bor i permanent. Du kan inte få bidrag för anpassningar i till exempel ditt fritidshus. Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt behöver du ha fastighetsägarens medgivande för att anpassa bostaden.

Du kan få bidrag för anpassning av bostaden vid alla typer av funktionsnedsättningar. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. För att få bidraget behöver du ett intyg från din arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Kontakta i första hand din arbetsterapeut, till exempel på din vårdcentral, eller din kommunala arbetsterapeut om du är inskriven i hemsjukvården.

Hur mycket bidrag kan jag få?

Bidragets storlek ska motsvara en skälig kostnad för anpassningen. Det är Falkenbergs kommuns handläggare för bostadsanpassning som utifrån erfarenhet av tidigare ärenden gör bedömningen ifall kostnaden är skälig. Observera att du inte får ut bidraget innan du visat att åtgärden är utförd.

Om du ska byta bostad

Om du ska byta bostad måste du uppfylla vissa villkor för att få bostadsanpassningsbidrag. Du måste bland annat välja en bostad som är lämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Väljer du en bostad som kräver kostsamma anpassningsåtgärder behöver du ha särskilda skäl för detta. Vid nybyggnad ska huset utformas så att det är lämpligt för dig att bo där.

Läs mer

Du kan läsa mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets hemsida.

Så här ansöker du

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag fyller du i blanketten Ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Du behöver komplettera ansökan med följande handlingar:

  • intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att arbetena är nödvändiga med hänsyn till din funktonsnedsättning
  • vid mer omfattande åtgärder kan du behöva skicka med kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning från den entreprenör du önskar ska utföra åtgärden. Det kan också behövas en beskrivning av de åtgärder som du söker bidrag för, till exempel ritningar och teknisk beskrivning. Vid enklare åtgärder behövs inte detta.

Skicka handlingarna till Samhällsbyggnadsavdelningen, 311 80 Falkenberg, det går också bra att mejla alla handlingar till monica.nilsson2@falkenberg.se. Efter att du skickat in dina handlingar får du en bekräftelse på din ansökan med ytterligare information.

Frågor?

Känner du dig osäker kan du kontakta Falkenbergs kommuns handläggare för bostadsanpassningsbidrag. Du kan även läsa mer om bostadsanpassning på Boverket.se.

Kontakt