Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Solhagavägen

Solhagavägen är en gruppbostad belägen i natursköna Arvidstorp i centrala Falkenberg med fem lägenheter och en gemensamhetsdel med kök och allrum. Gruppbostaden Solhagavägen drivs av Falkenbergs kommun. 

Stöd och utveckling

Solhagavägen riktar sig till personer, unga och vuxna, som har en funktionsnedsättning inom det neuropsykiatriska området. De boende kan ha ett omfattande utvecklingsbehov eller neuropsykiatriska svårigheter till följd av schizofreni eller annan psykisk sjukdom. Vi erbjuder stöd till människor, som på grund av funktionsnedsättning, har mött svårigheter i samhället. Vår målsättning är att erbjuda stöd och utveckling till ett liv med högsta livskvalitet genom ökat inflytande, fler valmöjligheter, större självständighet och glädje.

Våra målsättningar

En viktig målsättning är att erbjuda möjligheter till positiva aktivitets- och fritidserfarenheter som kan leda till att framtida mål för sysselsättning, fritid och boende. Att skapa förutsättningar för att finna glädje och självförtroende i samvaron med andra människor är en annan viktig målsättning.

För att skapa en god inlärningsmiljö utgår vi ifrån den enskilda personens styrka, önskemål och behov när vi sätter upp mål. Där är brukarens delaktighet av central betydelse.

Genom tydliggörande pedagogik skapas förutsägbarhet, struktur och trygghet samt en ökad kunskap om omvärlden och samspel människor emellan. Social färdighetsträning, affektkontroll och individuella beteendeinriktade utvecklingsprogram är delar i metodiken. Vi vet att en person växer mer när många upplevelser och känslan av att lyckas läggs till varandra.

Brukaren i fokus

Hos oss får brukarna bestämma själva. Vi har märkt att då trivs de som bäst. Och då kan vi som jobbar här ge den bästa omsorgen.

Kontakt

Besöksadress: Solhagavägen 30, 311 39 Falkenberg