Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Boende för personer med funktions­nedsättning

Du som är över 18 år och har en funktionsnedsättning kan få hjälp och stöd med bostad enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Du kan ansöka om att få flytta till en servicebostad, gruppbostad eller till en annan särskilt anpassad bostad.

Bostad med särskild service

Du möblerar själv din bostad och ansvarar för hemförsäkring samt övriga kostnader i bostaden. Mat och hyra betalas separat. I såväl gruppbostad som servicebostad ingår, förutom personlig omvårdnad och praktisk hjälp i hemmet, även fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter som en viktig del i boendet. Personalen arbetar med stöd utifrån dina behov för att möjliggöra och tillvarata dina egna förmågor och därmed skapa förutsättningar till utveckling.

Med servicebostad menar vi vanligen sådana bostäder som har viss tillgång till gemensam service, till exempel personal och gemensamma utrymmen.

Med gruppbostad menar vi ett litet antal bostäder som är grupperade i villor, radhus eller flerfamiljshus kring gemensamma utrymmen och där service och vård finns tillgänglig under dygnets alla timmar.

Anpassad bostad

Med särskild anpassad bostad menar vi en anpassad lägenhet som anvisas av kommunen. I denna boendeform ingår inte personalstöd. Detta måste, vid behov, kompletteras med andra insatser, exempelvis enligt LSS, lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade eller SoL, socialtjänstlagen.

Boenden i Falkenbergs kommun

Falkenberg

Slöinge

Vessigebro

Heberg

Ullared

Årstad

Nytida