Eldningsförbud – Fire ban – Feuerverbot i hela kommunen. Bevattningsförbud i delar av kommunen.

Det är förbjudet att elda utomhus. Det råder även bevattningsförbud i Ullared, Fagered och Fridhemsberg. Read more/Lesen Sie mehr → Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Sysselsättning

Om du är mellan 21 och 64 år och har stora svårigheter med att aktivera dig eller träffa andra människor så kan du få bistånd till sysselsättning. En grundläggande förutsättning är att du inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Det övergripande syftet med sysselsättning är att du ska få ökade möjligheter att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Insatserna ska ha en individuell målsättning och följas upp. Vi anpassar därför insatserna efter dina behov och förutsättningar. Detta ger utrymme för flexibla lösningar när det gäller mål, aktiviteter och närvarotid.

Sysselsättningen kan ha olika syfte för olika personer, till exempel rehabiliterande och bidra till den personliga utvecklingen, öka delaktigheten i samhället och på sikt leda till arbete, öka möjligheterna till ett självständigare liv, ge ett aktivt innehåll under dagen, bidra till sociala kontakter och en fungerande vardagsstruktur.

Aktivitetsutbud inom sysselsättning

Aktiviteterna kan exempelvis vara legoarbeten i olika former, tillverkning, hantverk, skapande verksamhet, catering, sköta huset, lunchrestaurang för deltagare och besökare, tryckeriarbeten, transporttjänster, second handaffär, studiecirklar av olika slag exempelvis i livsstil, motion, med mera.

Du kan välja att besöka FontänhusetSörby naturhälsogård, LP Kontakten eller En Trappa Upp.

Omfattning

Sysselsättning beviljas normalt med högst 55 timmar per månad.

Avgränsning

Verksamheter (träffställen) som främst erbjuder social samvaro och fritidsverksamhet ingår inte i sysselsättning och inte heller åtgärder som direkt syftar till anställning.

Ansökan och biståndsbedömning

För att ansöka om sysselsättning vänder du dig till handläggare inom socialpsykiatrin som bedömer din rätt till insatser.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter