Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Missbruk och beroende

Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet. Vi arbetar både förebyggande och med vård.

Genom kommunen kan du få stöd och hjälp om du:

 • själv har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar
 • är anhörig till någon som har problem med alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar
 • har frågor om alkohol, droger, läkemedel eller spel om pengar
 • vill förändra dina vanor kring alkohol, läkemedel, drog och spel om pengar
 • vill ha stöd i fortsatt nykterhet
 • vill ha information om drogers skadeverkningar
 • vill ha information om vilka behandlingsmöjligheter som finns.

Vi utreder, bedömer behov och beviljar behandling. Du kan få vård hos oss eller hos annan vårdgivare.

Vår uppgift är bland annat att:

 • utreda behov av behandling, i öppenvård eller på behandlingshem
 • ta emot anmälningar när någon är orolig för en vuxen person som använder alkohol eller narkotika
 • i allvarliga fall utreda behov av tvångsvård (LVM, lagen om vård av missbrukare i vissa fall)
 • ha stödjande och motiverande samtal

För att komma i kontakt med oss kan du ringa till Vuxenenhetens mottagning:
Telefon: 0346-88 61 97 (gäller efter 1 jan 2021) .Telefontid måndag och fredag kl. 9-10 samt onsdag kl. 13-15.

Kontakt