Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Hemsjukvård

Hemsjukvård är den sjukvård som du får i ditt hem. Du får tillgång till hemsjukvård om du inte själv, eller med hjälp, kan ta dig till din vårdcentral.

Hemsjukvård får du till exempel om du behöver hjälp med medicin eller träning och den kostar inget.

Om du behöver hemsjukvård ska du kontakta din vårdcentral. Om du inte längre behöver hemsjukvård fortsätter du behandling på en vårdcentral.

Så här fungerar hemsjukvård

När du skrivs in i hemsjukvården så görs först en vårdplanering där du tillsammans med personal från hemsjukvården kommer fram till vad du behöver hjälp med. Utifrån vårdplanen bokar ni sedan in hembesök.

Vem utför hemsjukvård?

Beroende på vad du behöver hjälp med så kommer antingen en sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller läkare hem till dig.

Om det uppstår något problem finns sjuksköterskor och undersköterskor i tjänst dygnet runt. Du kan kontakta fysioterapeuter och arbetsterapeuter under vardagar
kl. 08.00-17.00. Du får kontaktuppgifter till ditt hemsjukvårdsteam vid din vårdplanering.

Sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterskor samarbetar, så det kan variera vem som utför uppgifterna.

Vem kontaktar jag om jag blir sjuk?

Om du är sjuk och inte kan ta emot hemsjukvård kontaktar du i första hand din vårdcentral. Du kan också ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Är du inskriven i hemsjukvården kontaktar du ditt hemsjukvårdsteam genom tjänstgörande sjuksköterska i hemsjukvården.

Hittar du inte dina kontaktuppgifter kan du ringa kommunens växel, vardagar
kl. 08.00-17.00 på telefon 0346-88 60 00.
Övrig tid (kvällar, nätter och helgdagar) så kan du ringa dessa nummer:
070-321 15 74 eller 070-206 69 58.

Är det akut kan du alltid ringa 112.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med hemsjukvården?

Om du inte är nöjd med hemsjukvården vänder du dig i första hand till ditt hemsjukvårdsteam. Om ni inte reda ut det som orsakat ditt missnöje kan du vända dig till Patientnämnden Hallandlänk till annan webbplats för att få råd.

Du kan även skicka in en synpunkt till Falkenbergs kommun eller skicka in en synpunkt till IVO, inspektionen för vård och omsorglänk till annan webbplats.


Kontakt