Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Lokala rekommendationer om munskydd. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård på exempelvis de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av:

 • Undersökning
 • Vård och behandling
 • Oriktiga diagnoser
 • Fel på eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning
 • Smittämnen som överförs i samband med vården
 • Olycksfall som inträffar i samband med vården
 • Oriktig hantering av läkemedel.

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

 • Vilken skada du drabbats av
 • Orsaken till skadan
 • Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
 • För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

Vid skada kontaktar du:

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Halland

Kontaktas i första hand via telefon: 035-151000

e-post: www.lfhalland.selänk till annan webbplats

Du behöver uppge att det handlar om en patientförsäkring.