Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Säkerhetsinstruktioner

Nedan följer säkerhetsrutiner som gäller vid driftstopp av kommunens IT-system.

Säkerhetsrutinerna ska finnas tillgängliga för all personal på din arbetsplats. Förutom säkerhetsrutinerna kan det finnas kompletteringar som gäller för din arbetsplats, även de här ska finnas lättåtkomliga och du förväntas ha god kännedom om dem. Är du osäker på vad som gäller på din arbetsplats, tala med din närmaste chef.

Säkerhetsrutiner Combine

Säkerhetsrutin Combine, hemsjukvårdenWord

Säkerhetsrutin CombinePDF

Säkerhetsrutiner IntraPhone

Säkerhetsrutin vid driftsstopp, äldreomsorgen, egen reginWord

Säkerhetsrutiner Digitala lås och Nycklar

Säkerhetsrutin, digitala låsWord

Säkerhetsrutin, digitala nycklarWord

Rutin vid förlorad digital nyckelWord

Säkerhetsrutiner Appva MCSS

Säkerhetsrutin AppvaPDF

Säkerhetsrutiner Mobiltelefoner

Rutin vid förlorad mobiltelefonWord

Säkerhetsrutiner SITHS

HSA och SITHS, hantering av avbrottWord