Information om förhöjda halter av bekämpningsmedel i dricksvattnet i Ullared, Fagered och Fridhemsberg.

Vattnet kan användas till mat och dryck utan begränsning. Läs mer här.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Ekonomisk hjälp

Har du inte pengar till exempelvis mat och hyra kan du söka försörjningsstöd. Det är ett behovsprövat bistånd som du ansöker om hos kommunens socialtjänst. Biståndet är en tillfällig ekonomisk hjälp och målet är att du ska bli självförsörjande igen så snart som möjligt.

Socialtjänsten gör en individuell bedömning varje månad där dina inkomster och utgifter avgör om och hur mycket du kommer att få utbetalt. För att du ska kunna få bidrag så behöver du visa att du gjort vad du kan för att försörja dig på egen hand.

Vid behov, ring till socialförvaltningen:
Telefon: 0346-88 54 50
Telefontid måndag och fredag kl. 10-12, tisdag, onsdag och torsdag 13-15.

Så här ansöker du

När du varit i kontakt med en socialsekreterare på stöd- och försörjningsenhetens mottagningsgrupp får du en ansökningsblankett hemskickad som du fyller i och skickar in. Du kommer bli ombedd att skicka med diverse handlingar. Dessa behövs för att vi ska kunna avgöra om du har rätt till ekonomiskt bistånd. När ansökan har lämnats in får du en besökstid hemskickad. Väntetiden är vanligtvis en till två veckor.

Inför det första besöket med socialsekreterare ska du ha med dig vissa handlingar (se nedan) för att vi ska kunna utreda om du har rätt till försörjningsstöd och kunna ta beslut. Om du har svårt att få med dig vissa handlingar är det bra om du meddelar din socialsekreterare detta, så att du kan få hjälp med att få fram handlingarna.

Det här ska du ha med dig på första besöket


 • legitimation
 • inkomstuppgifter för de senaste fyra månaderna, till exempel lönebesked eller uppgifter om bostadsbidrag, a-kassa och pension
 • kontoutdrag från alla dina bankkonton från fyra månader tillbaka samt en ekonomisk översikt
 • de räkningar du betalat de senaste tre månaderna (till exempel för hyra och el) och underlag på att du betalat dem, till exempel att det framgår på ditt kontoutdrag
 • försäkringsbrev för hemförsäkring om du har hemförsäkring
 • om du är arbetslös - intyg på inskrivning hos Arbetsförmedlingen, handlingsplan samt daganteckningar
 • hyreskontrakt och hyresavi
 • uppgifter om tillgångar och skulder
 • kopia på den senaste deklarationen och eventuell skatteberäkning, eller kontrolluppgift från Skatteverket om du inte har deklarerat.

Kontakt

 • Socialförvaltningen

  • Telefontid
  • Måndag och fredag kl 10-12
  • Tisdag, onsdag och torsdag kl 13-15
  • Telefon: 0346-88 54 50
Besöksadress: Kanslistvägen 10, 311 39 Falkenberg