Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Dödsfall och begravning

Har du en nära familjemedlem som avlidit är du som anhörig dödsbodelägare och behöver ordna med begravning och avveckla dödsboet.

Bouppteckning och dödsboanmälan

En bouppteckning är en sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makens/makans tillgångar och skulder. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist.

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till mer än begravningskostnader och utgifter med anledning av dödsfallet kan du ta kontakt med socialförvaltningen för att få hjälp med en dödsboanmälan. Dödsboanmälan ersätter då bouppteckningen.

I utredningen för en dödsboanmälan ingår som regel att en handläggare gör ett hembesök i den avlidnes bostad. Du får information om vilka handlingar för dödsboets tillgångar och utgifter du behöver ta med till ett senare besök på socialförvaltningen.

Dödsboets tillgångar ska alltid i första hand betala begravningskostnaden, därför ska du:

  • omgående stoppa dödsboets alla autogireringar och automatiska överföringar
  • inte betala några räkningar eller skulder för dödsboet från och med dödsdagen.

Dödsboanmälan kan inte göras om:

  • dödsboet äger fast egendom och/eller tomt
  • den avlidnes hem redan är tömt och avvecklat (undantag är äldre- och serviceboende)
  • dödsboets tillgångar är högre än begravningskostnaden och andra kostnader i samband med dödsfallet.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Du kan för dödsboets räkning ansöka om ekonomisk hjälp till begravningskostnaden hos stöd- och försörjningsenhetens mottag. Beslutet påverkas av dödsboets tillgångar och även försörjningsskyldigheten som äkta makar och föräldrar har.

Har du fler frågor eller vill göra en ansökan så ring kontaktcenter 0346-88 60 00 för att komma i kontakt med en handläggare på familjerätten. Handläggaren kan även ge dig information om ekonomisk hjälp till begravningskostnaden och hjälper till med ansökan till stöd- och försörjningsenheten.

Kontakt