Eldningsförbud – Fire ban – Feuerverbot i hela kommunen.

Det är förbjudet att elda utomhus. Read more/Lesen Sie mehr → Läs mer

Bevattningsförbudet som tidigare utfärdats i Ullared, Fagered och Fridhemsberg är nu hävt.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Stöd till barn, unga och familjer

Om du är förälder och behöver råd eller stöd i ditt föräldraskap finns det flera verksamheter som du kan vända dig till. Du kan till exempel få hjälp med stödsamtal eller gå på en av våra föräldrautbildningar. Du som är tonåring kan själv kontakta oss om du behöver någon att prata med.

Har du det jobbigt hemma? Separerade föräldrar? Är det någon av dina föräldrar som dricker för mycket eller tar droger? Psykisk ohälsa? I höst kan du träffa andra i samma situation i våra grupper. Start vecka 37 och vecka 38. Välj din ålder nedan och läs mer oss under rubriken Gruppverksamhet barn-tonår. Du kan också ringa direkt: 0346-88 69 50

Stöd till barn 0 - 12 år

Familjecentrum

Att vara förälder innebär glädje och hopp, men också oro och svårigheter. Har du som förälder bekymmer med att få vardagen med ditt barn att fungera?Du kan komma till oss på familjecentrum för råd och stöd.

Du kan få tre samtal utan att registreras. Grunden är att stärka relationerna hemma så att ni kan leva ett liv som är bra för alla i familjen.

Behöver du ytterligare stöd hjälper vi dig att ansöka om det via en socialsekreterare.

Kontakta Familjecentrum

Ring kontaktcenter på 0346-88 60 00 och säg att du vill prata
med Familjecentrum. Vi träffas på Storgatan 22 i Falkenberg eller hemma hos dig utifrån vad som passar bäst.

Gruppverksamhet barn-tonår

Har du någon i din familj som dricker eller har druckit för mycket, tar droger, har psykisk ohälsa, bråkar hemma, har separerat eller skiljt sig? Då kan du få stöd av oss på gruppverksamhet barn-tonår.

Hos oss kan du träffa andra i samma ålder som har det på samma sätt som du. På gruppträffarna pratar vi om hur det kan vara att ha föräldrar som mår dåligt eller har skiljt sig. Vår grupp för barn till separerade heter Skilda världar.

Ring gruppverksamhet barn-tonår

Ring oss på telefon 0346-88 69 50 så får du veta mer. 

Stöd till ungdomar 13 - 20 år

Ungdomstiden är omvälvande och kan innebära glädje och nyfikenhet, men också bekymmer, ovisshet och oro. Här kan du få hjälp.

Bryggan

Har du som förälder bekymmer med att få vardagen med din ungdom att fungera? Då kan du komma till oss på Bryggan för att få råd och stöd.

Du kan få tre samtal utan någon registrering. Grunden är att stärka er relation så att ni kan leva ett liv som är bra för alla i familjen. Behöver ni ytterligare stöd hjälper vi dig att ansöka om det via en socialsekreterare.

Behöver du som tonåring någon att prata med?

Du som är 18-20 år kan själv ringa till oss på Bryggan om du tycker att du behöver någon att prata med.

Är du 13-17 år är du också välkommen att ringa oss, men då behöver vi ett godkännande av din eller dina föräldrar.

Ring Bryggan

Ring kontaktcenter på 0346-88 60 00 och säg att du vill prata med Bryggan.

Gruppverksamhet barn-tonår

Har du någon i din familj som dricker eller har druckit för mycket, tar droger, har psykisk ohälsa, bråkar hemma, har separerat eller skiljt sig? Då kan du få stöd av oss på gruppverksamhet barn-tonår.

Hos oss kan du träffa andra i samma ålder som har det på samma sätt som du. På gruppträffarna pratar vi om hur det kan vara att ha föräldrar som mår dåligt eller har skiljt sig. Vår grupp för barn till separerade föräldrar heter Skilda världar.

Ring gruppverksamhet barn-tonår

Ring oss på telefon 0346-88 69 50 så får du veta mer.

Stöd till ungdomar med alkohol- eller drogproblem

Är du förälder eller ungdom och har frågor om alkohol eller droger? Du kan träffa oss i ungdomsteamet för att få information, stöd i din situation, ta drogtest eller delta i ett behandlingsprogram.

Ring ungdomsteamet så får du veta mer

Telefon: 070-253 01 21

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan dig som är under 21 år och som begått ett brott och den person som drabbats. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare och ger er möjlighet att tala om det som hänt. Medlarens roll är att hjälpa er att prata med varandra så att ingen kränks. Medling passar vid misshandel, olaga hot, rån, skadegörelse, stöld och snatterier.

Vem tar initiativet till medling?

Polisen eller socialtjänsten kan ta initiativ till en medling. Du kan också själv kontakta medlingsverksamheten och önska medling.

Vad innebär medling för dig som utsatts för brott?

Du får möjlighet att ställa frågor till gärningsmannen och förklara hur du mår. Mötet kan även minska din rädsla för den som utsatt dig för brottet.

Vad innebär medling för dig som begått brott?

Det ger dig möjlighet att visa att du ångrar det du gjort och du får möjlighet att under ordnade former möta den du utsatt för brott.

Om du vill ha mer information eller önskar medling, ring kontaktcenter på telefon 0346-88 60 00 och säg att du vill prata med Bryggan.

Fältassistenter

Vi finns där ungdomar är under dagar, kvällar och helger. Det kan vara i skolan, i bostadsområden eller i centrum. Vi ger ungdomar trygghet och stöd.

Vi har ett nära samarbete med skolan, fritidsgårdar och föreningar.

Ni föräldrar är viktiga! Vi kontaktar er om vi blir oroliga för en ungdom som vi träffar på ute.

Ring fältassistenterna så får du veta mer

Telefon: 070-345 56 38 eller 070-240 62 61

Socialförvaltningens föräldrautbildningar

Vill du utvecklas som förälder och få tips och råd eller stöd i hur du hanterar familjelivet och din roll som förälder? Då kan du gå en av socialförvaltningens föräldrautbildningar. Utbildningarna är kostnadsfria.

Du är välkommen att höra av dig till oss på Familjecentrum om du vill veta mer eller lämna in en intresseanmälan. För att komma i kontakt med oss, ring kontaktcenter på 0346-88 60 00 och be att få prata med Familjecentrum. Du kan även skicka e-post: familjecentrum@falkenberg.se
Vi träffas i Familjecentrums lokaler på Storgatan 22 i Falkenberg.

Småbarnsliv –  barn 1-3 år

Småbarnsliv är en föräldrautbildning där ni som föräldrar samarbetar för att finna lösningar på vanliga utmaningar i föräldrarollen under ledning av en kursledare. Vid varje tillfälle ser vi på korta filmavsnitt som en utgångspunkt för samtal och diskussioner om barns behov. Syftet med Småbarnsliv är att utveckla er förmåga att:

  • se det positiva hos ert barn
  • hantera utmaningar och trots
  • lösa problem.

Vi träffas en gång i veckan under åtta veckor. Varje träff varar två timmar. Lokalen ligger på Storgatan 22.

Kursen är gratis och vi bjuder på fika.

Livet med en 1-3 åring

Kursen vänder sig till föräldrar som har barn mellan 1-3 år. Syftet med kursen är att stärka föräldraförmågan och samspelet mellan förälder och barn.

Vi träffas vid fyra tillfällen:

Träff 1 – Olika stilar i föräldraskap

Träff 2 – Att känna sitt barn

Träff 3 – Vara konsekvent

Träff 4 - Att bemöta utmanande beteende

Cope – barn i åldrarna 3-18 år

Cope är en föräldrautbildning i grupp där ni som föräldrar delar erfarenheter med varandra. Målsättningen med kursen är att:

  • stärka självförtroendet hos dig som förälder och utveckla föräldrarollen
  • ge praktiska och konkreta stategier – hur gör jag?
  • finna sätt för att bättre förstå och hantera ditt barns beteende
  • hjälpa föräldrar att förstärka och uppmuntra positivt beteende hos barnet
  • förbättra relationen mellan förälder och barn/tonåring.

Kursen är gratis och vi träffas under tio veckor. Det är en fördel om båda föräldrar kan gå tillsammans.

Barn i Föräldrars Fokus – BiFF

Barn i föräldrars fokus är en kostnadsfri utbildning för föräldrar som har svårt att komma överens efter en separation. Under utbildningen får ni kunskap om vad barn har för behov efter en separation eller när ni föräldrar befinner er i en konflikt. Ni får möjlighet att tillsammans med andra föräldrar reflektera över hur ni kan underlätta för ert barn.

Vi träffas en kväll i veckan vid tre tillfällen i separata grupper för mammor och pappor. Du kan delta i en grupp även om den andra föräldern inte är intresserad.

Nybliven förälder under 23 år

Har du precis blivit förälder och är under 23 år så kan du vara
med i gruppen Unga föräldrar. Gruppen träffas en gång i veckan. På träffarna kan man lära känna andra föräldrar, få tips och kunskap. 

Kontakt

Besöksadress: Storgatan 22, Falkenberg