Information angående corona och covid-19

Undvik att träffa personer utanför ditt eget hushåll. Några kommunala verksamheter är stängda för allmänheten. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Om du är orolig för ett barn

Barn och ungdomar som inte har det bra hemma har rätt att få hjälp. Om du misstänker att ett barn eller en ungdom inte har bra hemförhållanden, anmäl det till socialförvaltningen.

Hur gör jag en orosanmälan?

Om du vill göra en orosanmälan ringer du till socialförvaltningens mottagningsteam.
Telefon: 0346-88 52 39. Telefontid: Måndag till torsdag kl. 08.00-12.00 och 13.00-17.00, fredagar kl. 08.00-12.00 och 13.00-16.00, samt dag före röd dag kl. 08.00-12.00.

Om du känner akut oro för barnet och det är utanför våra öppettider, ring 112 och be att bli kontaktad av socialjouren.

Kan jag vara anonym när jag gör en orosanmälan?

Du kan välja att vara anonym när du gör en orosanmälan. Tala då inte om ditt namn när du ringer. Om du däremot i ditt yrke arbetar med barn och unga kan du enligt lag inte vara anonym.

Vad händer efter att jag har gjort en orosanmälan? 

Samma dag som vi tar emot din orosanmälan gör vi en skyddsbedömning för att se om barnet är i behov av omedelbart skydd eller inte. Vi har fjorton arbetsdagar på oss att besluta om vi ska inleda en utredning eller inte. Vid akuta fall inleder vi en utredning samma dag som orosanmälan kommer in. En utredning ska vara slutförd inom fyra månader. 

Om du inte är nöjd med oss

Om du inte är nöjd med vårt bemötande eller på annat sätt känner dig missnöjd med vår handläggning, så kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorglänk till annan webbplats, IVO. Det är en statlig tillsynsmyndighet som granskar socialtjänstens arbete.

Kontakt

Besöksadress: Storgatan 22, Falkenberg