Tack för att du håller avstånd, tillsammans minskar vi risken för smittspridning.

Läs mer om hur coronaviruset påverkar Falkenbergs kommuns verksamheter, t ex förskola, skola, vård och omsorg. Klicka här för att ta del av uppdaterad information.

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Anhörigstöd

Hjälper eller vårdar du en familjemedlem eller vän på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning? Då kan du få råd, stöd och vägledning i frågor som rör dig och din livssituation.

Information med anledning av coronaviruset

och covid-19

Vi har för tillfället besöksförbud på våra äldreboenden i kommunen. På grund av situationen kanske du som anhörig känner dig orolig eller isolerad? Har du behov av stöd eller vägledning kan du höra av dig till oss på anhörigstödet måndag-fredag, kl. 08.30-16.00.


Telefon: 0346-88 69 17 eller 0346-88 62 93.
E-post: anhorigstodet@falkenberg.se.

Vi drar nu igång med några aktiviteter under hösten. Samtliga aktiviteter kräver att du anmäler dig då vi behöver begränsa antalet deltagare med anledning av coronaviruset.

Höstens program

September

17 september kl. 14.00 - 16.00

Vi samlas vid parkeringen vid Grimsholmen för en promenad. Ta med egen fika och så fikar vi tillsammans efter promenaden.
OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.
Ta gärna med en egen stol att sitta på under fikan.
Sista anmälningsdag: 16 september

24 september kl. 14.00 - 16.00

Vi samlas vid parkeringen vid Åkulla bokskogar för en promenad. Ta med egen fika och så fikar vi tillsammans efter promenaden.
OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.
Ta gärna med en egen stol att sitta på under fikan.
Sista anmälningsdag: 23 oktober

Oktober

2 oktober kl. 14.00 - 16.00

Vi samlas vid parkeringen vid Ljungsjön för en promenad. Ta med egen fika och så fikar vi tillsammans efter promenaden.
OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.
Ta gärna med en egen stol att sitta på under fikan.
Sista anmälningsdag: 1 oktober

6 oktober kl. 10.00 - 12.00

Start av samtal/informationsgrupp för anhöriga till närstående med minnesproblematik/demenssjukdom på Nygatan 20 Vi träffas och samtalar om hur det är att vara anhörig. Kommunens demenssamordnare kommer och berättar om olika demenssjukdomar och ger tips och råd gällande bemötande.
Sista anmälningsdag: 5 september. OBS! Högst 6 deltagare.

6 oktober kl. 17.00 - 18.30

Start av Webb-grupp: Med fokus på ”Vuxensyskon". Gruppen är till för dig som är syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom. Materialet vi kommer gå igenom innehåller berättelser, teman, övningar och frågor där förhoppningen är att ge igenkänning, hopp och förståelse för sig själv.
Sista anmälningsdag: 2 oktober. OBS! Högst 6 deltagare.

7 oktober kl. 17.00 - 18.30

Start av samtalsgrupp för anhöriga till närstående med psykisk nedsatt hälsa på Nygatan 20. Vi samtalar om hur det är att vara anhörig.
Sista anmälningsdag: 6 oktober. Högst 6 deltagare.

15 oktober kl. 17.00 - 18.30

Fortsättning på samtalsgrupp för anhöriga till närstående med psykisk nedsatt hälsa på Nygatan 20. En kurator från VPM öppen psykiatriska mottagningen kommer och informerar om verksamheten.

20 oktober kl.10.00 - 11.30

Fortsättning på samtal/informationsgrupp för anhöriga till närstående med minnesproblematik/demenssjukdom på Nygatan 20. Information om hjälp man kan ansöka om samt information av kommunens ekonomihandläggare.

20 oktober kl. 17.00 - 18.30

Fortsättning på Webb-grupp: Med fokus på ”Vuxensyskon". Gruppen är till för dig som är syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom. Materialet vi kommer gå igenom innehåller berättelser, teman, övningar och frågor där förhoppningen är att ge igenkänning, hopp och förståelse för sig själv.

23 oktober kl. 14.00 - 16.00

Vi samlas vid parkeringen vid Grimsholmens naturreservat för en promenad. Efter promenaden bjuder vi på fika.
OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.
Ta gärna med en egen stol att sitta på under fikan.
Sista anmälningsdag: 24 september

28 oktober kl. 10.00 - 11.00

Vi samlas utanför anhörigstödets lokaler på Nygatan 20 för en gemensam slow walk and talk promenad. OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.
Sista anmälningsdag: 27 oktober

28 oktober kl. 17.00 - 18.30

Fortsättning på samtalsgrupp för anhöriga till närstående med psykisk nedsatt hälsa på Nygatan 20. En anhörig berättar om att komma till insikt om sitt eget värde och att klara av att sätta gränser.

November

3 november kl. 10.00 - 11.30

Fortsättning på samtal/informationsgrupp för anhöriga till närstående med minnesproblematik/demenssjukdom på Nygatan 20. En representant från demensförbundet samt personal från en dagverksamhet i kommunen är inbjudna för att informera om sina respektive verksamheter.

3 november kl. 17.00 - 18.30

Fortsättning på Webb-grupp: Med fokus på ”Vuxensyskon". Gruppen är till för dig som är syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom. Materialet vi kommer gå igenom innehåller berättelser, teman, övningar och frågor där förhoppningen är att ge igenkänning, hopp och förståelse för sig själv.

4 november kl. 10.00 - 11.00

Vi samlas utanför anhörigstödets lokaler på Nygatan 20 för en gemensam slow walk and talk promenad. OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.
Sista anmälningsdag: 3 november

11 november kl. 10.00 - 11.00

Vi samlas utanför anhörigstödets lokaler på Nygatan 20 för en gemensam slow walk and talk promenad. OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.
Sista anmälningsdag: 10 november

17 november kl. 17.00 - 18.30

Fortsättning på Webb-grupp: Med fokus på ”Vuxensyskon". Gruppen är till för dig som är syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom. Materialet vi kommer gå igenom innehåller berättelser, teman, övningar och frågor där förhoppningen är att ge igenkänning, hopp och förståelse för sig själv.

18 november kl. 10.00 - 11.00

Vi samlas utanför anhörigstödets lokaler på Nygatan 20 för en gemensam slow walk and talk promenad. OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.
Sista anmälningsdag: 17 november

December

2 december kl. 10.00 - 11.00

Vi samlas utanför anhörigstödets lokaler på Nygatan 20 för en gemensam slow walk and talk promenad. OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.
Sista anmälningsdag: 1 december

Här finns programmet som pdf om du vill skriva ut det.PDF

Kontakt Anhörigstödet

Tel: 0346-88 62 93 eller 0346-88 69 17
E-post: anhorigstodet@falkenberg.se

Besöksadress:
Anhörigstödet
Nygatan 20
311 20 Falkenberg

Samtalsgrupp demenssjukdom

Är du anhörig till närstående med demenssjukdom/minnesproblematik? Känner du dig ensam och har behov av att få information och att träffa andra som befinner sig i en liknande situation? Då är du välkommen att anmäla dig till anhörigstödets tre samtalsträffar. OBS! Begränsat antal platser.

Tisdag den 6 oktober

Kommunens demenssamordnare kommer och informerar om olika demenssjukdomar samt ger tips och råd gällande bemötandet till sin närstående. OBS! Tid kl. 10.00-12.00

Tisdag den 20 oktober

Denna dag pratar vi bland annat om vad man kan ansöka om för hjälp. En ekonomiassistent från kommunen informerar också om avgifter och dylikt.

Tisdag den 3 november

Personal från en dagverksamhet kommer och berättar om sin verksamhet. Ordföranden för den lokala demensföreningen berättar också om föreningens olika aktiviteter.

Tid: kl: 10.00 - 11.30

Plats: Nygatan 20 Falkenberg

Anmäl dig senast måndag den 5 oktober genom att kontakta:

Anne-Lill Andersson anhörigkonsulent, 0346-88 62 93

Inga-Lena Ek anhörigkonsulent, 0346-88 69 17

E-post: anhorigstodet@falkenberg.se

Samtalsgrupp nedsatt psykisk hälsa

Är du anhörig till närstående med nedsatt psykisk hälsa? Känner du dig ensam och har behov av att träffa andra som befinner sig i en liknande situation? Då är du välkommen att anmäla dig till anhörigstödets tre samtalsträffar. OBS! begränsat antal platser.

Onsdag den 7 oktober kl: 17.00-18.30

Tillsammans samtalar vi om hur det är att vara anhörig till någon med nedsatt psykisk hälsa.

Torsdag den 15 oktober kl: 17.00-18.30

En kurator från öppenpsykiatrin (VPM) kommer och informerar om verksamheten.

Onsdag den 28 oktober kl: 17.00-18:30

En anhörig berättar om ”att komma till insikt om sitt eget värde och att klara av att sätta gränser”.

Plats: Nygatan 20 Falkenberg

Anmäl dig senast måndagen den 5 oktober genom att kontakta:

Anne-Lill Andersson anhörigkonsulent, 0346-88 62 93

Inga-Lena Ek anhörigkonsulent, 0346-88 69 17

E-post: anhorigstodet@falkenberg.se

Att hjälpa och stödja en familjemedlem eller vän är självklart för många, men det kan också vara svårt och kännas ensamt. För att orka hjälpa och vårda en person så kan du också själv behöva stöd.

Vi på Anhörigstödet finns här för dig om du behöver prata, få råd eller information. Det kan till exempel handla om psykisk ohälsa, demens eller våldsproblematik. 

Vi har tystnadsplikt och det är kostnadsfritt att komma till oss. Vid vissa aktiviteter kan du få betala ett självkostnadspris för mat eller material, men detta informerar vi om i god tid innan.

Exempel på vad du kan du få via Anhörigstödet:

Samtal

Boka en tid för ett samtal där du får prata om det som är viktigt för dig. Samtalet brukar vara i en till två timmar. Hur ofta vi ses beror på ditt behov. Det finns ingen maxgräns för hur många gånger vi kan träffas. Vi kan ha enskilda samtal via telefon, i ditt hem eller hos oss på Anhörigstödet. Utöver enskilda samtal erbjuder vi också par- och familjesamtal.

Anhöriggrupper

För dig som vill träffa andra som befinner sig i en liknande situation finns möjlighet att delta i en anhöriggrupp. Här kan du få kunskap och information kring frågor som är viktiga för dig som anhörig. Gruppen kan också ge dig många positiva och glada stunder.

Vi startar nya anhöriggrupper efter behov. Anmäl ditt intresse till oss på Anhörigstödet. Vi är även öppna för förslag på nya temagrupper. 
Vi kan exempelvis anordna grupper inom:

  • nedsatt psykisk hälsa
  • demens
  • stroke
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Föreläsningar

Med jämna mellanrum anordnar vi föreläsningar på olika teman. Utöver enskilda föreläsningar så samarbetar vi också med Mötesplats Mölle som bjuder in till frukostträffar en gång i månaden. Där tar man upp olika ämnen som även rör dig som anhörig.

Må bra-aktiviteter

Vi anordnar må bra-aktiviteter som exempelvis stavgång, qigong, avspänning och stresshantering.

Aktiviteter/träffar för anhöriga och närstående

Ett par gånger om året anordnar vi aktiviteter/träffar där både du som anhörig och din närstående deltar.

Andra former av stöd och hjälp

Du och din närstående kan också få andra former av stöd av kommunen. Det är din närstående som ansöker om dessa insatser och de kan vara avgiftsbelagda. För att ansöka, eller få mer information, vänd dig till din biståndshandläggare, LSS-handläggare eller handläggare inom socialpsykiatrin.

Hör av dig till oss

Vill du veta mer eller är du intresserad av att delta i en samtalsgrupp eller annan aktivitet, hör gärna av dig till oss! Du kan komma i kontakt med oss via e-post eller telefon!

Besöksadress: Nygatan 20, Falkenberg

Kontakt