Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Anhörigstöd

Hjälper eller vårdar du en familjemedlem eller vän på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning? Då kan du få råd, stöd och vägledning i frågor som rör dig och din livssituation.

Att hjälpa och stödja en familjemedlem eller vän är självklart för många, men det kan också vara svårt och kännas ensamt. För att orka hjälpa och vårda en person så kan du också själv behöva stöd.

Vi på Anhörigstödet finns här för dig om du behöver prata, få råd eller information. Det kan till exempel handla om psykisk ohälsa, demens eller våldsproblematik. 

Vi har tystnadsplikt och det är kostnadsfritt att komma till oss. Vid vissa aktiviteter kan du få betala ett självkostnadspris för mat eller material, men detta informerar vi om i god tid innan.

Exempel på vad du kan du få via Anhörigstödet:

Samtal

Boka en tid för ett samtal där du får prata om det som är viktigt för dig. Samtalet brukar vara i en till två timmar. Hur ofta vi ses beror på ditt behov. Det finns ingen maxgräns för hur många gånger vi kan träffas. Vi kan ha enskilda samtal via telefon, i ditt hem eller hos oss på Anhörigstödet. Utöver enskilda samtal erbjuder vi också par- och familjesamtal.

Anhöriggrupper

För dig som vill träffa andra som befinner sig i en liknande situation finns möjlighet att delta i en anhöriggrupp. Här kan du få kunskap och information kring frågor som är viktiga för dig som anhörig. Gruppen kan också ge dig många positiva och glada stunder.

Vi startar nya anhöriggrupper efter behov. Anmäl ditt intresse till oss på Anhörigstödet. Vi är även öppna för förslag på nya temagrupper. 
Vi kan exempelvis anordna grupper inom:

  • nedsatt psykisk hälsa
  • demens
  • stroke
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Föreläsningar

Med jämna mellanrum anordnar vi föreläsningar på olika teman. Utöver enskilda föreläsningar så samarbetar vi också med Mötesplats Mölle som bjuder in till frukostträffar en gång i månaden. Där tar man upp olika ämnen som även rör dig som anhörig.

Må bra-aktiviteter

Vi anordnar må bra-aktiviteter som exempelvis stavgång, qigong, avspänning och stresshantering.

Aktiviteter/träffar för anhöriga och närstående

Ett par gånger om året anordnar vi aktiviteter/träffar där både du som anhörig och din närstående deltar.

Andra former av stöd och hjälp

Du och din närstående kan också få andra former av stöd av kommunen. Det är din närstående som ansöker om dessa insatser och de kan vara avgiftsbelagda. För att ansöka, eller få mer information, vänd dig till din biståndshandläggare, LSS-handläggare eller handläggare inom socialpsykiatrin.

Samtalsgrupp för anhöriga till närstående med nedsatt psykisk hälsa

Är du anhörig till en närstående med nedsatt psykisk hälsa? Känner du dig ensam och har behov av att träffa andra som befinner sig i en liknande situation? Då är du välkommen att anmäla dig till anhörigstödets fyra samtalsträffar:

Torsdag den 10 oktober: Vi träffas för att ta del av varandras tankar och erfarenheter och lära känna varandra samt få information om socialpsykiatrins verksamhet på gröna gatan.

Torsdag 24 oktober: Dagens gäst är en kurator från öppenpsykiatrin (VPM) som informerar om sin verksamhet.

Torsdagen den 7 november: Dagens gäst är en anhörig som berättar om hur hon klarade av att sätta gränser för att kunna leva sitt eget liv. OBS! kl.16:30-18:30.

Torsdagen den 21 november: Besök av friskvårdskonsulent som ger dig tips och råd hur du lättare kan slappna av i vardagen.

Tid: kl. 14:30-16:00
Plats: Nygatan 20, Falkenberg
Anmäl dig senast måndagen den 7 oktober genom att kontakta:
Anne-Lill Andersson, anhörigkonsulent, 0346-88 62 93
Inga-Lena Ek, anhörigkonsulent, 0346-88 69 17
E-post: anhorigstodet@falkenberg.se

Samtalsgrupp för anhöriga till närstående med långvarig fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Har du en närstående med långvarig fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning? Anmäl dig då till vår samtalsgrupp i höst och få möjlighet att träffa andra i samma situation som du kan byta tankar och erfarenheter med. Vi erbjuder följande program:

Måndagen den 7 oktober träffas vi för att lära känna varandra och utbyta tankar och erfarenheter.

Måndag den 21 oktober kommer fysioterapeut och/eller arbetsterapeut ifrån kommunens rehabilitering och informerar om sin verksamhet.

Måndagen den 4 november kommer en friskvårdskonsulent och ger tips och råd kring hur du lättare slappnar av i vardagen.

Måndagen den 18 november kommer en person som själv drabbades av stor stroke och delar med sig av sina erfarenheter.

Tid: kl. 14:30-15:30

Plats: Nygatan 20, Falkenberg

Anmäl dig senast måndagen den 4 oktober genom att kontakta:

Anne-Lill Andersson, anhörigkonsulent, 0346-88 62 93

Inga-Lena Ek, anhörigkonsulent, 0346-88 69 17

E-post: anhorigstodet@falkenberg.se

En kväll med tema demenssjukdom

Du som är anhörig till en närstående med minnesproblematik/demenssjukdom är hjärtligt välkommen till oss på anhörigstödet onsdagen den 16 oktober. Du får då träffa kommunens demenssamordnare Viveka Rickskog. Viveka kommer prata om olika demenssjukdomar och ge tips och råd gällande bemötande och dylikt.

När: onsdag den 16 oktober

Tid: kl. 17.00-19.00

Plats: Nygatan 20, Falkenberg

Anmäl dig senast den 14 oktober till:

Anne-Lill Andersson, anhörigkonsulent, 0346-88 62 93

Inga-Lena Ek, anhörigkonsulent, 0346-88 69 17

E-post: anhorigstodet@falkenberg.se

Höstens program

September

4 september kl. 10.00-11.30

Start av samtals-/informationsgrupp för anhöriga till närstående med minnesproblematik/demenssjukdom på Nygatan 20. Sista anmälningsdag: 2 september.

10 september kl. 13.30-14.30

Sittyoga på Nygatan 20. Efter passet bjuder vi på kaffe. Sista anmälningsdag: 9 september.

12 september kl. 14.00-16.00

Öppet hus på anhörigstödet på Nygatan 20. Kom in på en fika och prata med andra anhöriga. Skriv- och taltjänsttolk från Region Halland kommer och informerar om tolkcentralen och deras arbete. Du kan även prata enskilt med någon av oss på anhörigstödet om du har behov av det.

18 september kl. 10.00-12.00

Fortsättning på samtalsgrupp för anhöriga till närstående med demenssjukdom på Nygatan 20.

24 september kl. 13.30-14.30

Sittyoga på Nygatan 20. Efter passet bjuder vi på kaffe. Sista anmälningsdag: 23 september.

30 september kl. 18.00-20.00

Föreläsning om ätstörningar på Varbergs teater. Sjuksköterskan Mikael från Capio informerar om sjukdomen och Ellen Abrahamson från Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar presenterar föreningens arbete och stödutbud. Sista anmälningsdag: 25 september

Oktober

1 oktober kl. 14.00-15.15

Barn- och vuxenhabiliteringen från Region Halland i Falkenberg kommer och informerar om sin verksamhet och sitt arbete i Oceanen på Mötesplats Mölle. Anmäl dig till Mötesplats Mölle på tel. nr: 0346-88 68 88 senast den 27 september.

2 oktober kl. 10.00-12.00

Fortsättning på samtalsgrupp för anhöriga till närstående med demenssjukdom på Nygatan 20.

3 oktober kl. 15.30-17.30

Anette Hjalmarsson som arbetar som metodutvecklare inom handikappomsorgen i Halmstad kommun kommer och föreläser om samspelet mellan brukare, personal och anhörig i Oceanen på Mötesplats Mölle. Anmäl till Mötesplats Mölle på tel. nr: 0346-88 68 88 senast den 27 september. OBS! Två föreläsningar den 3 oktober. Vill du gå och lyssna på båda meddelar du detta vid anmälan. I pausen mellan föreläsningarna bjuds det på kaffe med fika.

3 oktober kl. 18.00-20.00

Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap på Högskolan i Halmstad, kommer och föreläser om den senaste forskningen i ämnet i Oceanen på Mötesplats Mölle. Anmäl till Mötesplats Mölle på tel. nr: 0346-88 68 88 senast den 27 september.OBS! Två föreläsningar den 3 oktober. Vill du gå och lyssna på båda meddelar du detta vid anmälan. I pausen mellan föreläsningarna bjuds det på kaffe med fika.

7 oktober kl. 14.00-15.30

Start av samtals-/informationsgrupp för anhöriga till närstående med långvarig fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning på Nygatan 20. Sista anmälningsdag: 4 oktober.

8 oktober kl. 13.30-14.30

Sittyoga på Nygatan 20. Efter passet bjuder vi på kaffe. Sista anmälningsdag: 7 oktober.

10 oktober kl. 14.30-16.00

Start av samtalsgrupp för anhöriga med närstående med nedsatt psykisk hälsa på Nygatan 20. Sista anmälningsdag: 8 oktober.

16 oktober kl. 10.00-12.00

Fortsättning på samtalsgrupp för anhöriga till närstående med demenssjukdom på Nygatan 20.

16 oktober kl. 17.00-19.00

Informationskväll för anhöriga till närstående med minnesproblematik/demenssjukdom. Viveka Rickskog, som arbetar som demenssamordnare i kommunen, kommer att berätta om olika demenssjukdomar och ge olika tips och råd gällande bemötande och dylikt på Nygatan 20. Vi bjuder på fika. Sista anmälningsdag: 14 oktober.

17 oktober kl. 14.00-16.00

Öppet hus på anhörigstödet på Nygatan 20. Kom in på en fika och prata med andra anhöriga. Du kan även prata enskilt med någon av oss på anhörigstödet om du har behov av det.

21 oktober kl. 14.00-15.30

Fortsättning på samtals-/informationsgrupp för anhöriga till närstående med långvarig fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning på Nygatan 20.

22 oktober kl. 13.30-14.30

Sittyoga på Nygatan 20. Efter passet bjuder vi på kaffe. Sista anmälningsdag: 21 november.

24 oktober kl. 14.30-16.00

Fortsättning på samtalsgrupp för anhöriga med närstående med nedsatt psykisk hälsa på Nygatan 20.

November


4 november kl. 14.00-15.30

Fortsättning på samtals-/informationsgrupp för anhöriga till närstående med långvarig fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning på Nygatan 20.


5 november kl. 13.30-14.30

Sittyoga på Nygatan 20. Efter passet bjuder vi på kaffe. Sista anmälningsdag: 4 november.

7 november kl. 14.30-16.30

Fortsättning på samtalsgrupp för anhöriga med närstående med nedsatt psykisk hälsa på Nygatan 20.

14 november kl. 14.00-16.00

Öppet hus på anhörigstödet på Nygatan 20. Kom in på en fika och prata med andra anhöriga. En diabetes-sjuksköterska kommer och informerar om sitt arbete. Du kan även prata enskilt med någon av oss på anhörigstödet om du har behov av det.

18 november kl. 14.00-15.30

Fortsättning på samtals-/informationsgrupp för anhöriga till närstående med långvarig fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning på Nygatan 20.

19 november kl. 13.30-14.30

Sittyoga på Nygatan 20. Efter passet bjuder vi på kaffe. Sista anmälningsdag: 18 november.

21 november kl. 14.30-16.00

Fortsättning på samtalsgrupp för anhöriga med närstående med nedsatt psykisk hälsa på Nygatan 20.

26 november kl. 16.30-19.00

Kom till Träffpunkt Ätran för att umgås med andra anhöriga och binda din egen dörrkrans till jul. Vi bjuder på glögg och pepparkaka. Matrialet får du köpa till självkostnadspris. Anmäl dig till anhörigstödet (se tel. nr nedan) senast: 22 november. OBS! begränsat antal platser.

December


3 december kl. 13.30-14.30

Sittyoga på Nygatan 20. Efter passet bjuder vi på kaffe. Sista anmälningsdag: 2 december.

5 december kl. 14.00-16.00

Öppet hus på anhörigstödet på Nygatan 20. Kom in på en fika och prata med andraanhöriga. Personal ifrån Gröna gatan och socialpsykiatrins boendestöd kommer och informerar om sitt arbete. Du kan även prata enskilt med någon av oss på anhörigstödet omdu har behov av det.

Här finns programmet som pdf om du vill skriva ut det.PDF

Om du saknar något i programmet så tar vi tacksamt emot dina förslag och idéer.

Kontakt Anhörigstödet

Tel: 0346-88 62 93 eller 0346-88 69 17
E-post: anhorigstodet@falkenberg.se

Besöksadress:
Anhörigstödet
Nygatan 20
311 20 Falkenberg

Samtalsgrupp för anhöriga till närstående med demens/minnesproblematik

Är du anhörig till en närstående med demens eller minnes- problematik? Känner du dig ensam i din situation? Har du behov av att träffa andra som befinner sig i en liknande situation och få information om demens/ minnesproblematik?

Under hösten anordnar Anhörigstödet i Falkenbergs kommun en samtasgrupp med fyra träffar.

Dag: onsdag den 4/9,18/9, 2/10 och 16/10

Tid kl.10:00-12:00

Plats: Nygatan 20 Falkenberg

Det ska vara minst fem anmälda för att vi ska kunna starta en grupp

Anmäl senast måndagen den 2 september genom kontakta:

Anne-Lill Andersson anhörigkonsulent: 0346-88 62 93

Inga-Lena Ek anhörigkonsulent: 0346- 88 69 17

Email: anhorigstodet@falkenberg.se

Hör av dig till oss

Vill du veta mer eller är du intresserad av att delta i en samtalsgrupp eller annan aktivitet, hör gärna av dig till oss! Du kan komma i kontakt med oss via e-post eller telefon!

Besöksadress: Nygatan 20, Falkenberg

Kontakt