Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Anhörigstöd

Hjälper eller vårdar du en familjemedlem eller vän på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning? Då kan du få råd, stöd och vägledning i frågor som rör dig och din livssituation.

Att hjälpa och stödja en familjemedlem eller vän är självklart för många, men det kan också vara svårt och kännas ensamt. För att orka hjälpa och vårda en person så kan du också själv behöva stöd.

Vi på Anhörigstödet finns här för dig om du behöver prata, få råd eller information. Det kan till exempel handla om psykisk ohälsa, demens eller våldsproblematik. 

Vi har tystnadsplikt och det är kostnadsfritt att komma till oss. Vid vissa aktiviteter kan du få betala ett självkostnadspris för mat eller material, men detta informerar vi om i god tid innan.

Exempel på vad du kan du få via Anhörigstödet:

Samtal

Boka en tid för ett samtal där du får prata om det som är viktigt för dig. Samtalet brukar vara i en till två timmar. Hur ofta vi ses beror på ditt behov. Det finns ingen maxgräns för hur många gånger vi kan träffas. Vi kan ha enskilda samtal via telefon, i ditt hem eller hos oss på Anhörigstödet. Utöver enskilda samtal erbjuder vi också par- och familjesamtal.

Anhöriggrupper

För dig som vill träffa andra som befinner sig i en liknande situation finns möjlighet att delta i en anhöriggrupp. Här kan du få kunskap och information kring frågor som är viktiga för dig som anhörig. Gruppen kan också ge dig många positiva och glada stunder.

Vi startar nya anhöriggrupper efter behov. Anmäl ditt intresse till oss på Anhörigstödet. Vi är även öppna för förslag på nya temagrupper. 
Vi kan exempelvis anordna grupper inom:

  • nedsatt psykisk hälsa
  • demens
  • stroke
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Föreläsningar

Med jämna mellanrum anordnar vi föreläsningar på olika teman. Utöver enskilda föreläsningar så samarbetar vi också med Mötesplats Mölle som bjuder in till frukostträffar en gång i månaden. Där tar man upp olika ämnen som även rör dig som anhörig.

Må bra-aktiviteter

Vi anordnar må bra-aktiviteter som exempelvis stavgång, qigong, avspänning och stresshantering.

Aktiviteter/träffar för anhöriga och närstående

Ett par gånger om året anordnar vi aktiviteter/träffar där både du som anhörig och din närstående deltar.

Andra former av stöd och hjälp

Du och din närstående kan också få andra former av stöd av kommunen. Det är din närstående som ansöker om dessa insatser och de kan vara avgiftsbelagda. För att ansöka, eller få mer information, vänd dig till din biståndshandläggare, LSS-handläggare eller handläggare inom socialpsykiatrin.

Vårens program

Februari

12 februari kl. 13.30-14.30
Qi gong på Nygatan 20. Efter passet bjuder vi på kaffe. Sista anmälningsdag: 11 februari.

14 februari kl. 13.30-14.30
Vårdplaneringsteamet kommer till anhörigstödets lokal på Nygatan 20 och informerar om sitt arbete och hur det går till vid en vårdplanering. Vi bjuder på fika efter informationen.

19 februari kl. 13.30-14.30
Sittyoga på Nygatan 20. Efter passet bjuder vi på kaffe. Sista anmälningsdag: 18 februari.

20 februari kl. 10.00-12.00
Start av samtals-/informationsgrupp på Nygatan 20 för dig som har en partner med demenssjukdom. Sista anmälningsdag: 18 februari.

20 februari kl. 10.00-11.00
Föreningen Caprino-prostata informerar om sin förening i cafeterian på Mötesplats Mölle.

21 februari kl. 14.30-16.30
Öppet hus på anhörigstödet på Nygatan 20. Kom in på en fika och prata med andra anhöriga. Du kan även prata enskilt med någon av oss på anhörigstödet om du har behov av det. Demenssamordnare Sandra Lingen från vårdcentralen Familjeläkarna kommer också att berätta om den distriktssköterskemottagning för patienter över 75 år som vårdcentralen öppnat.

Mars

5 mars kl. 13.30-14.15
Sittyoga på Nygatan 20. Efter passet bjuder vi på kaffe. Sista anmälningsdag: 4 mars.

6 mars kl. 10.00-12.00
Fortsättning av samtalsgrupp för anhöriga som har en partner med demenssjukdom. Plats: Nygatan 20.

6 mars kl. 16.30-18.30
Start av samtals-/informationsgrupp för dig som har en förälder med demenssjukdom. Plats: Nygatan 20. Sista anmälningsdag: 4 mars.

12 mars kl. 14:30 - 16:30
Start av samtalsgrupp för anhöriga som har en närstående med nedsatt psykisk hälsa. Plats: Nygatan 20. Sista anmälningsdag: 8 mars.

19 mars kl. 13.30-14.15
Sittyoga på Nygatan 20. Efter passet bjuder vi på kaffe. Sista anmälningsdag: 18 mars.

20 mars kl. 10.00-12.00
Fortsättning av samtalsgrupp för anhöriga som har en partner med demenssjukdom. Plats: Nygatan 20.

20 mars kl. 16.30-18.30
Fortsättning av samtalsgrupp för anhöriga som har en förälder med demenssjukdom. Plats: Nygatan 20.

28 mars kl. 14.30-16.30
Fortsättning av samtalsgrupp för anhöriga som har en närstående med nedsatt psykisk hälsa. Plats: Nygatan 20.

April

1 april kl. 14.30-16.30
Öppet hus på anhörigstödet på Nygatan 20. Kom in på en fika och prata med andra anhöriga. Kommunens demenssamordnare Viveka Rickskog kommer att vara med och kan svara på eventuella frågor gällande demens. Du kan även prata enskilt med någon av oss på anhörigstödet om du har behov av det.

2 april kl. 13.30-14.15
Sittyoga på Nygatan 20. Efter passet bjuder vi på kaffe. Sista anmälningsdag: 1 april.

3 april kl. 10.00-12.00
Fortsättning av samtalsgrupp för anhöriga som har en partner med demenssjukdom. Plats: Nygatan 20.

3 april kl. 16.30-18.30
Fortsättning av samtalsgrupp för anhöriga som har en förälder med demenssjukdom. Plats: Nygatan 20.

9 april kl. 14.30-16.30
Fortsättning av samtalsgrupp för anhöriga som har en närstående med nedsatt psykisk hälsa. Plats: Nygatan 20.

11 april kl. 13.30-15.30
Erik Wahlgren från Humana kommer och föreläser om LSS och personlig assistans i Oceanen på Mötesplats Mölle. Erik är en van och mycket uppskattad föreläsare som genom många talande exempel ger en enkel och tydlig bild av hur LSS fungerar. Anmäl dig till Mötesplats Mölle på tel: 0346-88 68 88 senast den 9 april.

16 april kl. 13.30-14.15
Sittyoga på Nygatan 20. Efter passet bjuder vi på kaffe. Sista anmälningsdag: 15 april.

Maj

6 maj kl. 14.30-16.30
Fortsättning av samtalsgrupp för anhöriga som har en närstående med nedsatt psykisk hälsa. Plats: Nygatan 20.

7 maj kl. 13.30-14.15
Sittyoga på Nygatan 20. Efter passet bjuder vi på kaffe. Sista anmälningsdag: 6 maj.

9 maj kl. 14.00-15.00
Al-Anon informerar om sin förening i kajutan på Mötesplats Mölle. Sista anmälningsdag: 7 maj.

9 maj kl. 18.00-20.00
Fest för anhöriga och närstående på träffpunkt Hjortsberg. Mat till självkostnadspris + underhållning. OBS! begränsat antal platser. Sista anmälningsdag: 6 maj.

16 maj kl. 14.30-16.30
Öppet hus på anhörigstödet på Nygatan 20. Kom in på en fika och prata med andra anhöriga. Kurator Katarina från Vuxenpsykiatrimottagningen, VPM, kommer att vara med och kan svara på eventuella frågor gällande nedsatt psykisk hälsa. Du kan även prata enskilt med någon av oss på anhörigstödet om du har behov av det.

28 maj kl. 14.30-16.30
Öppet hus på anhörigstödet på Nygatan 20. Kom in på en fika och prata med andra anhöriga. LSS-handläggare kommer att vara med och kan svara på eventuella frågor gällande LSS. Du kan även prata enskilt med någon av oss på anhörigstödet om du har behov av det.

Om du saknar något i programmet så tar vi tacksamt emot dina förslag och idéer.

Kontakt Anhörigstödet

Tel: 0346-88 62 93 eller 0346-88 69 17
E-post: anhorigstodet@falkenberg.se

Besöksadress:
Anhörigstödet
Nygatan 20
311 20 Falkenberg

Hör av dig till oss

Vill du veta mer eller är du intresserad av att delta i en samtalsgrupp eller annan aktivitet, hör gärna av dig till oss! Du kan komma i kontakt med oss via e-post eller telefon!

Besöksadress: Nygatan 20, Falkenberg

Kontakt