Eldningsförbud – Fire ban – Feuerverbot i hela kommunen. Bevattningsförbud i delar av kommunen.

Det är förbjudet att elda utomhus. Det råder även bevattningsförbud i Ullared, Fagered och Fridhemsberg. Read more/Lesen Sie mehr → Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Anhörigstöd

Hjälper eller vårdar du en familjemedlem eller vän på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning? Då kan du få råd, stöd och vägledning i frågor som rör dig och din livssituation.

Att hjälpa och stödja en familjemedlem eller vän är självklart för många, men det kan också vara svårt och kännas ensamt. För att orka hjälpa och vårda en person så kan du också själv behöva stöd.

Vi på Anhörigstödet finns här för dig om du behöver prata, få råd eller information. Det kan till exempel handla om psykisk ohälsa, demens eller våldsproblematik. 

Vi har tystnadsplikt och det är kostnadsfritt att komma till oss. Vid vissa aktiviteter kan du få betala ett självkostnadspris för mat eller material, men detta informerar vi om i god tid innan.

Exempel på vad du kan du få via Anhörigstödet:

Samtal

Boka en tid för ett samtal där du får prata om det som är viktigt för dig. Samtalet brukar vara i en till två timmar. Hur ofta vi ses beror på ditt behov. Det finns ingen maxgräns för hur många gånger vi kan träffas. Vi kan ha enskilda samtal via telefon, i ditt hem eller hos oss på Anhörigstödet. Utöver enskilda samtal erbjuder vi också par- och familjesamtal.

Anhöriggrupper

För dig som vill träffa andra som befinner sig i en liknande situation finns möjlighet att delta i en anhöriggrupp. Här kan du få kunskap och information kring frågor som är viktiga för dig som anhörig. Gruppen kan också ge dig många positiva och glada stunder.

Vi startar nya anhöriggrupper efter behov. Anmäl ditt intresse till oss på Anhörigstödet. Vi är även öppna för förslag på nya temagrupper. 
Vi kan exempelvis anordna grupper inom:

  • nedsatt psykisk hälsa
  • demens
  • stroke
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Föreläsningar

Med jämna mellanrum anordnar vi föreläsningar på olika teman. Utöver enskilda föreläsningar så samarbetar vi också med Mötesplats Mölle som bjuder in till frukostträffar en gång i månaden. Där tar man upp olika ämnen som även rör dig som anhörig.

Må bra-aktiviteter

Vi anordnar må bra-aktiviteter som exempelvis stavgång, qigong, avspänning och stresshantering.

Aktiviteter/träffar för anhöriga och närstående

Ett par gånger om året anordnar vi aktiviteter/träffar där både du som anhörig och din närstående deltar.

Andra former av stöd och hjälp

Du och din närstående kan också få andra former av stöd av kommunen. Det är din närstående som ansöker om dessa insatser och de kan vara avgiftsbelagda. För att ansöka, eller få mer information, vänd dig till din biståndshandläggare, LSS-handläggare eller handläggare inom socialpsykiatrin.

Samtalsgrupper du kan anmäla dig till

Samtalsgrupp för anhöriga till närstående med demens eller minnesproblematik 

Är du anhörig till en person med demens eller minnesproblematik? Känner du dig ensam i din situation? Har du behov av att träffa andra som befinner sig i en liknande situation?
Under hösten anordnar Anhörigstödet i Falkenbergs kommun fyra träffar för anhöriga till en närstående med demenssjukdom eller minnesproblematik.
Det ska vara minst fem anmälda för att starta en grupp. Samtalsgruppen är kostnadsfri.

Tillfällen: Tisdagar 28 augusti, 25 september, 23 oktober och 20 november.
Tid kl.10:00-12:00
Plats: Nygatan 20, Falkenberg

Anmäl dig senast den 24 augusti genom att kontakta:
Anne-Lill Andersson anhörigkonsulent: 0346-88 62 93
Inga-Lena Ek anhörigkonsulent: 0346- 88 69 17
Email: anhorigstodet@falkenberg.se

Samtalsgrupp för anhöriga till närstående som har drabbats av stroke 

Är du anhörig till en person som har drabbats av stroke? Känner du dig ensam i din situation? Har du behov av att träffa andra som befinner sig i en liknande situation?
Under hösten anordnar Anhörigstödet i Falkenbergs kommun fem träffar för anhöriga till en närstående som har drabbatas stroke.
Det ska vara minst fem anmälda för att starta en grupp. Samtalsgruppen är kostnadsfri.

Tillfällen: Måndagar 27 augusti, 24 september, 22 oktober, 19 november och 3 december.
Tid kl.13:30-15:30
Plats: Nygatan 20, Falkenberg

Anmäl senast den 23 augusti genom kontakta:
Anne-Lill Andersson anhörigkonsulent: 0346-88 62 93
Inga-Lena Ek anhörigkonsulent: 0346- 88 69 17
mail: anhorigstodet@falkenberg.se

 

Samtalsgrupp för dig som har en förälder med en demenssjukdom

Känner du dig ensam i din situation? Har du behov av att träffa andra som befinner sig i en liknande situation?
Under hösten anordnar Anhörigstödet i Falkenbergs kommun tre träffar för dig som har en förälder med minnesproblematik/demenssjukdom.
Det ska vara minst fem anmälda för att vi ska kunna starta en grupp. Samtalsgruppen är kostnadsfri.

Tillfällen: Tisdagar 25 september, 23 oktober och 20 november.
Tid kl.17:00-19:00
Plats: Nygatan 20, Falkenberg

Anmäl dig senast den18 september genom kontakta:
Anne-Lill Andersson anhörigkonsulent: 0346-88 62 93
Inga-Lena Ek anhörigkonsulent: 0346- 88 69 17
Email: anhorigstodet@falkenberg.se 
 

Samtalsgrupp för anhöriga till närstående med nedsatt psykisk hälsa

Är du anhörig till en person med nedsatt psykisk hälsa? Känner du dig ensam i din situation? Har du behov av att träffa andra som befinner sig i en liknande situation?
Under hösten anordnar Anhörigstödet i Falkenbergs kommun fyra träffar för anhöriga till en närstående med nedsatt psykisk hälsa.
Det ska vara minst fem anmälda för att starta en grupp. Samtalsgruppen är kostnadsfri.

Tillfällen: Torsdagar 13 september, 11 oktober, 15 november och
6 december.
Tid kl.14:30-16:30
Plats: Nygatan 20, Falkenberg

Anmäl senast den 6 september genom kontakta:
Anne-Lill Andersson anhörigkonsulent: 0346-88 62 93
Inga-Lena Ek anhörigkonsulent: 0346- 88 69 17
Email: anhorigstodet@falkenberg.se 

Hör av dig till oss

Vill du veta mer eller är du intresserad av att delta i en samtalsgrupp eller annan aktivitet, hör gärna av dig till oss! Du kan komma i kontakt med oss via e-post eller telefon!

Besöksadress: Nygatan 20, Falkenberg

Kontakt