Information om covid-19

Håll avstånd, undvik trängsel och följ allmänna råd och rekommendationer. Kommunala verksamheter är anpassade efter läget. Läs mer

Vi använder cookies på kommun.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Läs mer

Anhörigstöd

Hjälper eller vårdar du en familjemedlem eller vän på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning? Då kan du få råd, stöd och vägledning i frågor som rör dig och din livssituation.

Information med anledning av coronaviruset

och covid-19

Med anledning av coronapandemin har vi för tillfället inga gruppaktiviteter.

 

Känner du som anhörig dig orolig eller isolerad? Har du behov av stöd eller vägledning kan du höra av dig till oss på anhörigstödet måndag-fredag, kl. 08.30-16.00.


Telefon: 0346-88 69 17 eller 0346-88 62 93.
E-post: anhorigstodet@falkenberg.se.

Vårens program

Programmet som innehåller exempel på olika digitala samtalsgrupper och friskvårdsaktivitet i form av promenader kommer att uppdateras och kompletteras efter hand utifrån myndigheternas rekommendationer. Hör av dig till oss så får du veta mer.

Februari

17 februari kl. 17.00-18.30

Start av webbgrupp: Med fokus på ”vuxensyskon". Gruppen är till för dig som är syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom. Materialet vi kommer gå igenom innehåller berättelser, teman, övningar och frågor där förhoppningen är att skapa igenkänning, hopp och förståelse för den egna situationen.

Sista anmälningsdag: 15 februari

Vid anmälan kommer du att få en länk skickad till din mailadress så att du kan delta i utbildningen. Klicka på länken och följ instruktionen och ladda ner Microsoft Teams-appen på Appstore (om du har en iphone/ipad) eller på Google Play. Kontakta oss anhörigkonsulenter om du behöver hjälp med nedladdningen.

Mars

3 mars kl. 17.00-18.30

Fortsättning på webbgrupp: Med fokus på ”vuxensyskon". Gruppen är till för dig som är syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom. Materialet vi kommer gå igenom innehåller berättelser, teman, övningar och frågor där förhoppningen är att skapa igenkänning, hopp och förståelse för den egna situationen.

4 mars kl. 9.30-10.30

Vi samlas utanför anhörigstödets lokaler på Nygatan 20 för en gemensam slow walk and talk promenad. OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.

Sista anmälningsdag: 3 mars

8 mars kl. 14.00-15.00

Start av webbgrupp för anhöriga till närstående med minnesproblematik/demenssjukdom. Vi kommer att utgå ifrån NKA:s Navigeringskurs om demens för anhöriga som består av olika filmer med föreläsningar om olika demenssjukdomar, kognitiva hjälpmedel, strategier i vardagen, bemötande, hjälp att ansöka om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet samt olika anhörigas egna upplevelser och berättelser.

Sista anmälningsdag: 4 mars

Vid anmälan kommer du att få en länk skickad till din mailadress så att du kan delta i utbildningen. Klicka på länken och följ instruktionen och ladda ner Microsoft Teams-appen på Appstore (om du har iphone/ipad) eller på Google Play. Kontakta anhörigkonsulenterna om du behöver hjälp med nedladdningen.

9 mars kl. 17.00-18.00

Start av webbgrupp för anhöriga till närstående med psykisk nedsatt hälsa. Vi kommer att utgå från ”Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt” som berör ämnen som oro, maktlöshet, skam och skuld men har fokus på din återhämtning som anhörig.

Sista anmälningsdag: 4 mars

Vid anmälan kommer du att få en länk skickad till din mailadress så att du kan delta i utbildningen. Klicka på länken och följ instruktionen och ladda ner Microsoft Teams-appen på Appstore (om du har iphone/ipad) eller på Google Play. Kontakta anhörigkonsulenterna om du behöver hjälp med nedladdningen.

17 mars kl. 17.00-18.30

Fortsättning på webbgrupp: Med fokus på ”Vuxensyskon". Gruppen är till för dig som är syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom. Materialet vi kommer gå igenom innehåller berättelser, teman, övningar och frågor där förhoppningen är att ge igenkänning, hopp och förståelse för sig själv.

18 mars kl. 9.30-10.30

Vi samlas utanför anhörigstödets lokaler på Nygatan 20 för en gemensam slow walk and talk promenad. OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.

Sista anmälningsdag: 17 mars

22 mars kl. 14.00-15.00

Fortsättning av webbgrupp för anhöriga till närstående med minnesproblematik/demenssjukdom. Vi kommer att utgå ifrån NKA:s Navigeringskurs om demens för anhöriga som består av olika filmer med föreläsningar om olika demenssjukdomar, kognitiva hjälpmedel, strategier i vardagen, bemötande, hjälp att ansöka om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet samt olika anhörigas egna upplevelser och berättelser.

23 mars kl. 17.00-18.00

Fortsättning av webbgrupp för anhöriga till närstående med psykisk nedsatt hälsa. Vi kommer att utgå från ”Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt” som berör ämnen som oro, maktlöshet, skam och skuld men har fokus på din återhämtning som anhörig.

31 mars kl. 17.00-18.30

Fortsättning på webbgrupp: Med fokus på ”Vuxensyskon". Gruppen är till för dig som är syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom. Materialet vi kommer gå igenom innehåller berättelser, teman, övningar och frågor där förhoppningen är att ge igenkänning, hopp och förståelse för den egna situationen.

April

1 april kl. 9.30-10.30

Vi samlas utanför anhörigstödets lokaler på Nygatan 20 för en gemensam slow walk and talk promenad. OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.

Sista anmälningsdag: 31 mars

6 april kl. 17.00-18.00

Fortsättning på webbgrupp för anhöriga till närstående med psykisk nedsatt hälsa. Vi kommer att utgå från ”Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt” som berör ämnen som oro, maktlöshet, skam och skuld men har fokus på din återhämtning som anhörig.

12 april kl. 14.00-15.00

Fortsättning på webbgrupp för anhöriga till närstående med minnesproblematik/demenssjukdom. Vi kommer att utgå ifrån NKA:s Navigeringskurs om demens för anhöriga som består av olika filmer med föreläsningar om olika demenssjukdomar, kognitiva hjälpmedel, strategier i vardagen, bemötande, hjälp att ansöka om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet samt olika anhörigas egna upplevelser och berättelser.

15 april kl. 9.30-10.30

Vi samlas utanför anhörigstödets lokaler på Nygatan 20 för en gemensam slow walk and talk promenad. OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.

Sista anmälningsdag: 14 april

20 april kl. 17.00-18.00

Fortsättning på webbgrupp för anhöriga till närstående med psykisk nedsatt hälsa. Vi kommer att utgå från ”Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt” som berör ämnen som oro, maktlöshet, skam och skuld men har fokus på din återhämtning som anhörig.

29 april kl. 9.30-10.30

Vi samlas utanför anhörigstödets lokaler på Nygatan 20 för en gemensam slow walk and talk promenad. OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.

Sista anmälningsdag: 28 april

Maj

20 maj kl. 9.30-10.30

Vi samlas utanför anhörigstödets lokaler på Nygatan 20 för en gemensam slow walk and talk promenad. OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.

Sista anmälningsdag: 19 maj

Juni

3 juni kl. 9.30-10.30

Vi samlas utanför anhörigstödets lokaler på Nygatan 20 för en gemensam slow walk and talk promenad. OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.

Sista anmälningsdag: 2 juni

17 juni kl. 9.30-10.30

Vi samlas utanför anhörigstödets lokaler på Nygatan 20 för en gemensam slow walk and talk promenad. OBS! Högst 6 deltagare då vi måste tänka på att hålla avstånd.

Sista anmälningsdag: 16 juni

Kontakt Anhörigstödet

Anmäl dig till våra aktiviteter

Tel: 0346-88 62 93 eller 0346- 88 69 17

E-post: anhorigstodet@falkenberg.se

Besöksadress: Anhörigstödet, Nygatan 20 , 311 20 Falkenberg

Webbgrupp demenssjukdom - start 8 mars

Välkommen till anhörigstödets webbgrupp för anhöriga till närstående med demenssjukdom/minnesproblematik.

Här kommer lite information om upplägget:

Inför första mötet den 8 mars vill vi gärna att du går in på följande länk: https://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/navigeringskurs-om-demens-for-anhoriga/navigeringskurs-om-demens/länk till annan webbplats och tittar på de fyra första föreläsningarna där tre läkare pratar om olika demenssjukdomar.

Om ni inte redan har skickat er mailadress vid anmälan så var vänlig att skicka den till oss (se mailadress nedan). Vi behöver er mailadress för att skicka en länk så ni kan delta i utbildningen. Klicka på länken och följ instruktionen och ladda ner Microsoft Teams-appen på Appstore (om du har en iphone/ipad) eller på Google play. Kontakta oss anhörigkonsulenter om du behöver hjälp.

Kontakt

Anne-Lill Andersson anhörigkonsulent 0346- 88 62 93

Inga-Lena Ek anhörigkonsulent 0346- 88 69 17

Email: anhorigstodet@falkenberg.se

Vi ses på webben!

Webbutbildning Återhämtningsguiden - start 9 mars

Denna webbutbildning vänder sig till dig som står nära någon som mår psykiskt dåligt. Det är en webbaserad samtalsgrupp med fyra träffar med start den 9/3. Övriga möten hålls den 23/3, 6/4 och 20/4. Tid för dessa möten är kl. 17.00-18.00.

OBS! begränsat antal platser.

Vi kommer att utgå ifrån NSPH-material som tagits fram i samverkan med psykiskhälsa i Skåne. Detta material innehåller olika teman, berättelser och frågeställningar.

Förhoppningen med samtalsgruppen är att ni kan dela erfarenheter med varandra och genom det skapa igenkänning, hopp och förståelse för den egna sitautionen.

Du kommer att få en länk skickad till din mailadress för att kunna delta i utbildningen. Klicka på länken och följ instruktionen och ladda ner Microsoft Teams-appen på Appstore (om du har en iphone/ipad) eller på Google Play.

Kontakta oss på Anhörigstödet om du behöver hjälp med nedladdningen.

Anmäl dig senast torsdagen den 4/3 genom att kontakta:

Email: anhorigstodet@falkenberg.se

eller

Anne-Lill Andersson, anhörigkonsulent, 0346- 88 62 93

Inga-Lena Ek, anhörigkonsulent, 0346- 88 69 17

Anhörigstöd - en hjälp för dig som vårdar och stödjer andra

Att hjälpa och stödja en familjemedlem eller vän är självklart för många, men det kan också vara svårt och kännas ensamt. För att orka hjälpa och vårda en person så kan du också själv behöva stöd.

Vi på Anhörigstödet finns här för dig om du behöver prata, få råd eller information. Det kan till exempel handla om psykisk ohälsa, demens eller våldsproblematik. 

Vi har tystnadsplikt och det är kostnadsfritt att komma till oss. Vid vissa aktiviteter kan du få betala ett självkostnadspris för mat eller material, men detta informerar vi om i god tid innan.

Exempel på vilken hjälp du kan du få via Anhörigstödet:

Samtal

Boka en tid för ett samtal där du får prata om det som är viktigt för dig. Samtalet brukar vara i en till två timmar. Hur ofta vi ses beror på ditt behov. Det finns ingen maxgräns för hur många gånger vi kan träffas. Vi kan ha enskilda samtal via telefon, i ditt hem eller hos oss på Anhörigstödet. Utöver enskilda samtal erbjuder vi också par- och familjesamtal.

Anhöriggrupper

För dig som vill träffa andra som befinner sig i en liknande situation finns möjlighet att delta i en anhöriggrupp. Här kan du få kunskap och information kring frågor som är viktiga för dig som anhörig. Gruppen kan också ge dig många positiva och glada stunder.

Vi startar nya anhöriggrupper efter behov. Anmäl ditt intresse till oss på Anhörigstödet. Vi är även öppna för förslag på nya temagrupper. 
Vi kan exempelvis anordna grupper inom:

  • nedsatt psykisk hälsa
  • demens
  • stroke
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Föreläsningar och öppet hus

Med jämna mellanrum anordnar vi föreläsningar på olika teman. Vi har också öppet hus en till två gånger i månaden. Då vi bjuder in olika professioner och föreningar som delar med sig av kunskap och erfarenhet som kan vara till nytta för dig som anhörig. Det är också en möjlighet för dig att träffa andra anhöriga.

Må bra-aktiviteter

Vi anordnar må bra-aktiviteter som exempelvis stavgång, qigong, avspänning och stresshantering.

Aktiviteter/träffar för anhöriga och närstående

Ett par gånger om året anordnar vi aktiviteter/träffar där både du som anhörig och din närstående deltar.

Andra former av stöd och hjälp

Du och din närstående kan också få andra former av stöd av kommunen. Det är din närstående som ansöker om dessa insatser och de kan vara avgiftsbelagda. För att ansöka, eller få mer information, vänd dig till din biståndshandläggare, LSS-handläggare eller handläggare inom socialpsykiatrin.

Tips om Nka:s webbinarier och föreläsnignar för anhöriga

Med jämna mellanrum anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, webbinarier som riktar sig till anhöriga. De anorndar även föreläsningar på olika teman. På sidan här nedan hittar du webbinarier som redan varit och som du kan titta på i efterhand, samt kommande evenemang.

Föreläsning - Anhörigprocessen

Författaren Ulla Assarsson beskriver sin egen resa som anhörig till en person med demenssjukdom. Vi rekommenderar denna föresläning för dig som befinner dig i en liknade situation.

Hör av dig till oss

Vill du veta mer eller är du intresserad av att delta i en samtalsgrupp eller annan aktivitet, hör gärna av dig till oss! Du kan komma i kontakt med oss via e-post eller telefon!

Besöksadress: Nygatan 20, Falkenberg

Kontakt