Reparationsbidrag

Du som har beviljats bostadsanpassningsbidrag kan ansöka om bidrag till reparationskostnader, så kallat reparationsbidrag.

Sen 1 juli 2018 behöver att beslut tas i varje reparationsärende, vilket i sin tur gör att du behöver skicka in en formell ansökan.

Så här ansöker du

I varje reparationsärende behöver du lämna in en ansökan. Du kan ansöka

  • genom ett telefonsamtal till oss (se kontaktuppgifter nedan) kan du göra en muntlig ansökan
  • genom att skicka in en ifylld ansökningsblankett för reparationsbidrag

Det behövs oftast inget intyg från arbetsterapeut. Individuell bedömning görs av kommunens handläggare som vid behov begär in det av dig som söker.

Så här går det till

Du beställer själv reparationen av hantverkare. Konsumenttjänstlagen (1985:71) gäller mellan dig och den hantverkare som utför arbetet i och med att du själv är beställare av arbetet.

När reparationen är utförd, och du fått faktura, ska du skicka/lämna in en kopia av fakturan till oss för handläggning av ärendet. Du kan skicka det till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller: Falkenbergs kommun, Bygglovsenheten, Bostadsanpassningen, 311 80 Falkenberg. Det går också bra att lämna in det på vårt Kontaktcenter.

Du kan samtidigt meddela det kontonummer du vill att bidraget ska betalas in på. Glöm inte clearing nummer. Har vi fått kontonumret tidigare har vi det i vårt system, och det behöver inte lämnas igen.

När vi kontrollerat och godkänt fakturan så tas beslut i ärendet och beviljat belopp sätts in på det angivna kontot.

Du betalar själv fakturan till entreprenören. Du kan om du så önskar be entreprenören att skicka en kopia av fakturan till oss, men den ska ändå stå i ditt namn eftersom det är du som är beställare av reparationen.

Information om service och besiktning för dig som har hiss

Som hissägare är du enligt lag är skyldig att låta hissen regelbundet genomgå service och besiktning.

Service

Hissen ska enligt lag servas 1-2 gånger per år beroende på modell. Kostnaden för service är bidragsberättigat. Fakturor för service skickas i dagsläget direkt till oss från serviceföretaget om det finns ett, av dig, påskrivet avtal inlämnat till oss. I annat fall får man ansöka om bidrag varje gång.

Besiktning

Gällande återkommande besiktningar så har Falkenbergs kommun i dagsläget upphandlat avtal med Salwéns Ingenjörsbyrå i Halmstad som utför besiktningar på alla hissar installerade med bostadsanpassningsbidrag i kommun.

Det har visat sig att SLP i Göteborg skickat ut avtal till brukare i Falkenbergs kommun. Dessa avtal behöver du inte skriva på – om du har gjort det får du kontakta dem och säga upp det avtalet. I annat fall riskerar du att få betala denna kostnad själva eftersom hissen inte behöver besiktigas av två olika företag.

Du har naturligtvis möjlighet att välja SLP som besiktningsföretag istället för Salwéns men måste då låta oss veta detta så vi kan ta bort er hiss hos Salwéns. Du får då ansöka om bidrag efter varje besiktning, och får bidrag till Salwéns pris om det är lägst.

Den 1 juli trädde Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag i kraft.


Bidrag till reparationer

11 § Bidrag lämnas för att reparera sådan anordning eller inredning som har installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser om
1. anordningen eller inredningen är av tekniskt slag, eller
2. anordningen eller inredningen har utsatts för onormalt slitage på grund av funktionsnedsättningen.

Utbetalning av kontantbidrag till reparationer

Kommunen ska betala ut kontantbidraget till sökanden när åtgärden har utförts och kostnaderna har redovisats.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15