Återställningsbidrag för fastighetsägare

Om du äger en fastighet som har bostadsanpassats kan du söka bidrag för återställning.

Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om bostadsanpassningsbidrag (2028:222)länk till annan webbplats i kraft.
Enligt denna finns möjlighet för dig som fastighetsägare att söka bidrag till återställning av anpassningsåtgärder gjorda i bostadshus med hyreslägenheter, bostadsrättslägenheter och ägarlägenhetsfastigheter.

Till skillnad från tidigare krävs nu att beslut tas i varje återställningsärende, vilket i sin tur gör att du som fastighetsägare behöver skicka en formell ansökan om återställningsbidrag till Falkenbergs kommun.

På Boverket.se kan du läsa mer om återställningsbidraglänk till annan webbplats

Krav för att få återställningsbidrag

12 § Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning av anpassningsåtgärder (återställningsbidrag) som har utförts
1. i eller i anslutning till en lägenhet som innehas med hyresrätt eller ett en- eller tvåbostadshus som hyrs ut,
2. i anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt i ett flerbostadshus, eller
3. i anslutning till en ägarlägenhetsfastighet.

13 § Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att
1. återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag enligt denna lag eller motsvarande äldre bestämmelser, och
2. anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

Återställningsbidrag lämnas inte om anpassningsåtgärderna har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till enligt 4 §.

14 § Återställningsbidrag lämnas endast till den som äger en lägenhet som innehas med hyresrätt om
1. ägaren har gett kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till bostadssökande när den blir ledig, och
2. kommunen, när lägenheten blev ledig, inte kunde anvisa den till någon annan person med funktionsnedsättning.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15