Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Falkenbergs kommun jobbar aktivt med att förebygga detta och har ett långsiktigt samarbete med olika aktörer i samhället.

Vi jobbar bland annat med frågan via Rådet för social hållbarhet. Rådet består av representanter från kommunen, Räddningstjänsten väst, Region Halland Falkenbergsnämnden och Polisen.

Det nationella arbetet mot våldsbejakande extremism leds av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremismlänk till annan webbplats. I det arbetet finns samtliga Sveriges 290 kommuner representerade.

Handlingsplan

Just nu arbetar Falkenbergs kommun och samtliga samverkande organisationer med att ta fram en ny handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen beräknas vara klar under våren 2018. I den nuvarande handlingsplanen, som togs fram 2015 av den tidigare barn- och ungdomspolicygruppen. står det bland annat att vi ska jobba för att höja kunskapen om och kompetensen inom området. Handlingsplanen tar även upp vad man kan göra om man misstänker att någon har blivit eller håller på att bli radikaliserad.

Anhörigstöd

Om du är orolig för att någon i din närhet är på väg att dras in våldsbejakande extremism kan du ringa orostelefonen eller chatta med samtalsstödjare via oroschatten.

Orostelefonen
Orostelefonen drivs av rädda barnen och har nummer 020–100 200.

Öppettiderna är:
Vardagar 09.00-12.00 och 13.00-16.00
Kvällstid måndag, onsdag och fredag 18.00-22.00

Övrig tid går det att tala in på en telefonsvarare. De som bemannar telefonen har kompetens att tala med, bemöta och råda dig som ringer. Naturligtvis kan du vara anonym.

Oroschatten
Oroschattenlänk till annan webbplats är öppen måndag, onsdag och fredag 18.00-22.00.

Övriga telefonnummer
Polisen når du på 114 14
I akuta lägen: Ring Säkerhetspolisen på 010-568 70 00
Oro kring barn och ungdom: Ring socialtjänsten på 0346-88 52 39

Sidan uppdaterad: 2017-09-06