Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Råd till dig som blir utsatt för våld

För dagbok

Anteckna med datum varje gång du blir slagen eller hotad eller om barnen blir hotade.

Tala med någon du har förtroende för om vad du är med om. Även om du inte orkar göra något åt saken just nu finns det i alla fall någon som vet hur du har det. Be någon om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen om du hastigt måste fly.

Uppsök läkare för undersökning och vård

Våga berätta för läkaren vad du har varit med om. Kräv att läkaren fotograferar vanliga, synliga skador så att du har dokumentation vid en ev. polisanmälan.

Ha följande saker lättillgängliga om du måste lämna hemmet:

  • Identitetshandlingar för dig och barnen
  • Andra handlingar som är viktiga för dig och barnen
  • Eventuella viktiga medicinska dokument, recept och mediciner
  • Telefonnummer och adresser som kan vara  särskilt viktiga
  • Kontobevis, kreditkort etc
  • Nyckel till bostaden
Sidan uppdaterad: 2016-03-31