Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Att vara utsatt för våld

Alla påverkas av att leva i våld. Övergrepp är kränkande och oförutsägbara. Är du utsatt för våld är du utsatt för brott. Vem som helst oavsett nationalitet, samhällsgrupp eller utbildning kan bli utsatt för våld i nära relationer. Förövare finns i alla samhällsgrupper.

Fysiskt våld

Fysisk misshandel kan vara knuffar, örfilar, knytnävsslag, dra i håret, sparkar, stryptag, slag med tillhyggen, hot om eller användande av vapen.

Psykiskt våld

Psykisk misshandel kan vara förödmjukelser, nedsättande och kränkande anmärkningar, förtäckta eller öppna hot. Hoten kan innebära allt från att ta barnen till att skada släktingar. All psykisk misshandel får dig som är utsatt att känna dig underlägsen vilket urholkar din självkänsla. En del förövare är våldsamma mot familjens husdjur.

Sexuellt våld

Du som är utsatt för våld är ofta också utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Du vågar kanske inte heller neka din partner sex p g a risken för våld.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld kan vara att du inte får skaffa eller behålla ett jobb eller studera. Du får inte ha egna pengar utan bara fickpengar. Du får ofta inte heller veta hur familjens skulder och tillgångar ser ut. Din partner kan också köpa saker i ditt namn så att du blir satt i skuld.

Materiellt våld

Din partner förstör dina privata ägodelar t ex fotografier, kläder, brev och minnessaker.

Isolering

Partnern kontrollerar vad du gör, vem du umgås med och försöker begränsa dina aktiviteter utanför hemmet. Du kan tvingas redogöra för varje stund du är utanför hemmet.

Skrämsel​

Partnern beter sig på ett sätt som gör dig rädd. Hit hör brutalt beteende som att slå sönder möbler, hotfulla gester och blickar. Vårdslös bilkörning och hot med vapen är andra exempel.

Utpressning via barnen

Barn används ofta som budbärare mellan partnern och dig. Barnen får lämna meddelanden som kan innebära förtäckta hot eller kritik som försvagar dig i din föräldraroll. Barnen drabbas också svårt av dessa situationer och kan reagera med fysiska, psykiska eller sociala symptom.​

Sidan uppdaterad: 2016-03-31