Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Anmälan och rättsprocess

I samband med en anmälan gör polisen en bedömning och vid misstanke om brott kan polisen gripa den misstänkte.

Efter anmälan påbörjas en förundersökning där parterna och eventuella vittnen hörs. Åklagaren ska ha detta som underlag för att kunna fatta beslut om den misstänkte förövaren ska anhållas. Detta måste beslutas inom 12 timmar efter gripandet. Åklagaren har tre dagar på sig efter gripandet för att göra en framställning till tingsrätten om att den gripne ska begäras häktad.

Visar förundersökningen efter förhör, teknisk utredning. läkarintyg, foton m m att det finns tillräckligt material för att påstå att den misstänkte begått brott beslutar åklagaren att väcka åtal och lämnar en stämningsansökan till tingsrätten. Om åtal inte väcks och ärendet avskrivs, kan det handla om brister i bevismaterialet.

Anmälan faller under allmänt åtal vilket innebär att anmälan inte kan återkallas av den som utsatts för våld utan åklagaren gör en bedömning av om förundersökningen ska läggas ner eller inte.

Den som utsatts för våld har rätt till målsägandebiträde vid vissa typer av brott, t ex sexualbrott misshandel eller andra våldsbrott. Målsägandebiträdet är en juridiskt kunnig person som ska tillvarata den våldutsattes intressen och lämna stöd och hjälp under förundersökningen och rättegången. Målsägandebiträdet uppbär ersättning från staten och utgör ingen kostnad för den som utsatts för våld. Denne kan be att få slippa träffa partnern utanför rättssalen.

Detta måste dock förberedas innan rättegången och tas upp med åklagare.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31