Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Våld i nära relationer

Känner du dig rädd och hotad? Känner du dig kontrollerad eller isolerad? Har du blivit slagen? Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja?

Du är inte ensam! Du kan få hjälp! Det är helt naturligt om du känner dig osäker eller förvirrad! Våld i nära relationer är ett brott, ett socialt problem, ett hälsoproblem, en jämställdhetsfråga och en fråga om mänskliga rättigheter.

I Falkenberg finns kvinnojour och ett utvecklat samarbete mellan myndigheter för att du som drabbats ska kunna få hjälp.

Ett första steg kan vara att du tar kontakt med oss på socialtjänsten för rådgivning och stöd eller för akut skydd. Under dagtid måndag till fredag ringer du :

Upplysning relationsvåld 0346-88 53 85

Under kvällar och helger:

Socialjouren -  ring 112 och be att få tala med socialjouren

 

Viktiga telefonnummer

Verksamhet

Telefonnummer

Information

SOS Alarm

112

Vid nödsituation - dygnet runt

Upplysning relationsvåld

0346-88 53 85

 

Barnens hjälptelefon

116 11

 

BIM

0346-88 69 50, 0703-30 51 54

För barn och tonåringar som utsatts för hot och våld i familjen

BRIS vuxentelefon om barn

077-15 05 050

 

Polisen

114 14

Vid icke brådskande fall

Röda korsets jourhavande kompis

020-22 24 44

 

Socialjouren i Halland

112

Kvällar och helger

Familjegruppens mottagningsteam

0346-88 52 39

Vardagar kl 08.00-16.00

Dag före röd dag stängs tel. kl.15:00

Kvinnojouren

0346-822 50

Telefontid vardagar kl 08.00-16.00. Övrig tid ring 112.

Kvinnofridslinjen

020-50 50 50

Dygnet runt

Närsjukvårdens vårdcentraler

0346-560 00

 

Sjukvårdsrådgivningen

1177

Dygnet runt

Brottsofferjouren

0346-587 87

 

Mansmottagning

072-5144888

 

 

Sidan uppdaterad: 2017-08-21