Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Träffpunkter och mötesplatser

Dagverksamhet innebär sociala aktiviteter i grupp under dagtid. Syftet är att bryta isolering, främja sociala kontakter och upprätthålla funktioner som behövs för den dagliga livsföringen. Det kan även vara en möjlighet till en stunds avlösning för någon anhörig.

Det finns olika former av dagverksamhet i kommunen och en del är biståndsbedömd. Vissa av kommunens äldreboenden har även dagverksamhet, främst riktad mot de som bor där.

Socialförvaltningen har flera träffpunkter, före detta dagcentraler, och det krävs inget biståndsbeslut för att besöka dessa. På några av Träffpunkterna kan man beställa lunch för att äta tillsammans med andra pensionärer. Det anordnas också olika sociala aktiviteter exempelvis bingo, gymnastik, fika, kortspel och underhållning. Information om speciella aktiviteter brukar även stå i Dagboken i Hallands Nyheter.

Reservation för ändringar i programmen, kontakta respektive verksamhet för aktuella uppgifter. Lunch måste förbeställas.

Sidan uppdaterad: 2017-09-13