Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Stödfamilj

Vill du vara viktig i ett barns liv? Vi efterlyser trygga familjer som har tid och tålamod. Att vara stödfamilj är ett speciellt uppdrag för vanliga människor med ovanligt stort engagemang för andra. Det handlar ofta om en till två helger per månad.

Vilka behöver stödfamilj?

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har ofta ett större omvårdnads- och tillsynsbehov än barn och ungdomar i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning. Detta innebär att föräldrar till dessa barn och ungdomar kan ha ett behov av avlastning för möjlighet att uträtta ärende, ägna tid på syskon i familjen eller ha tid för sig själva.

Vad förväntas av en stödfamilj?

En stödfamilj är ett sätt för föräldrarna att få avlastning. Målet är även att ge barnet eller ungdomen möjlighet till miljöombyte och rekreation samt personlig utveckling och bryta beroendeförhållanden till föräldrarna.

En stödfamilj tar emot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning i sitt hem. Som stödfamilj erbjuder du delaktighet i din familjs vardag. Ni gör vardagliga saker tillsammans. För många barn och ungdomar är det viktigt att få vara i en annan miljö med närvarande vuxna. Uppdraget bygger på ödmjukhet och respekt men framförallt på att ha roligt tillsammans.

Vem kan bli stödfamilj?

En stödfamilj kan vara familj eller ensamstående person. Det krävs ingen särskild utbildning men man behöver ha ett stort engagemang och en trygg och stabil livssituation samt vill göra en insats över en längre tid. Stödfamiljen får en mindre ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Stödfamiljen har tystnadsplikt, vilket innebär att den som har eller har haft ett uppdrag inte får berätta om den person som de varit stödfamilj för.

Oftast handlar det om en-två helger/månad. Det viktigaste är att vara engagerad, och att ha tid.

Vill du bli stödfamilj?

Hör av dig till vår samordnare eller familjehemssekreterare, du hittar kontaktuppgifterna här bredvid.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31