Oinloggad
Intern sida
Startsida Falkenbergs kommun
Intern sida. Synlig för alla inloggade inklusive elever

SIP - för personal

Alla som behöver insatser både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP. Syftet med en SIP är att förbättra samordningen mellan olika aktörer så att en person får rätt stöd och vård. Rätten till en SIP regleras i både hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen.

Ditt ansvar som personal

Om du i ditt jobb uppmärksammar någon person som behöver insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska du informera personen om rättigheten att få en SIP. Personen har rätt att tacka nej men tackar hen ja ska du ta initiativ till att kalla till ett SIP-möte. Det är personen själv som avgör vilka som ska vara med.

I Halland har det beslutats att skolan ska ingå i arbetet med SIP och omfattas av samma skyldigheter och möjligheter som gäller för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Detta innebär att när skolan kallar till SIP-möte ska socialtjänst och hälso- och sjukvårdens representanter komma.

Möte inom 30 dagar – här görs planen upp

Mötet ska hållas inom 30 dagar och den som kallas är skyldig att komma till mötet. Vid mötet gör man tillsammans upp en SIP där man utifrån personens egna mål beskriver vad som ska göras, vem som ska göra vad och tidpunkt för uppföljning

Sidan uppdaterad: 2017-12-08