Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Insnöad parkbänk

Foto: Karl-Erik Åberg

Vill du bli god man?

Det finns många vuxna som behöver hjälp genom en ställföreträdare (god man eller förvaltare). Det finns därför ett ständigt behov av att nya, lämpliga gode män och förvaltare, för olika typer av uppdrag.

Enligt föräldrabalken ska en god man vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Vad betyder då detta? Jo, ungefär så här:

Att vara erfaren menas att man ska ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och kunna interagera med olika samhällsorgan. Att vara rättrådig betyder att man följer fastställda normer, skiljer mellan rätt från fel och aktivt väljer rätt. I övrigt lämplig innebär bland annat att du är ordningsam, strukturerad, uttrycker dig väl i tal och skrift, uppträder på ett korrekt sätt samt kan tillgodogöra dig information och anvisningar.

För att få bli god man eller förvaltare får man inte förekomma i Polisens belastningsregister eller ha skulder hos Kronofogden. Vid intresse så gör vi på överförmyndarförvaltningen en sådan kontroll. Att bli god man är ett personligt uppdrag och gode mannen har årligen rätt till ett arvode. Hur mycket arvode man får beror på omfattningen av uppdraget.

God man för ensamkommande barn

Kraven som ställs på en god man för ensamkommande barn är desamma som för alla övriga gode män. Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt kännedom om Migrationsverkets handläggningsförfaranden och asylprocessen är en fördel. Arvodet för en god man för ett ensamkommande barn betalas, till skillnad från övriga uppdrag, ut kvartalsvis under året.

Tycker du att detta låter intressant, tveka inte att kontakta överförmyndarförvaltningen för mer information om hur just du kan göra en insats i vardagen! Här till höger, under "alla blanketter" finner du vår intresseanmälan.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31