Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Arvodesregler

Enligt Föräldrabalkens bestämmelser har god man/förvaltare rätt till ett skäligt arvode för uppdraget samt ersättning för utgifter som varit påkallade för att fullgöra uppdraget.

Beslut om arvode

Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas alltid av överförmyndarnämnden. Till grund för bedömningen av arvodets storlek utgår handläggarna från förordnandets utformning, årsräkningen och redogörelsen. Överförmyndarnämnden tillämpar i huvudsak Sveriges kommuner och landstings senaste riktlinjer för fastställande av arvode och ersättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Dessa riktlinjer består av olika arvodesnivåer för såväl ekonomisk förvaltning som för personlig omvårdnad. Arvodet grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp. En god man/förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara och ta ut det på förhand.

Till förälder som på grund av lag är förmyndare utgår ej arvode. Överförmyndarnämnden kan dock lämna tillstånd till att arvode och kostnadsersättning utgår om särskilda skäl föreligger, t ex om den omyndiges förmögenhet är betydande.

Huvudmannen är arbetsgivare

Om det inte finns särskilda skäl för något annat ska arvode och ersättning betalas av huvudmannens medel i den mån hans/hennes inkomst överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar överstiger 2 gånger gällande prisbasbelopp. I de fall huvudmannen ska betala arvode helt eller delvis tillkommer skatt och arbetsgivaravgifter.

Om din huvudman ska betala arvodet så tar du själv ut arvodet från din huvudmans konto. Kom ihåg att du aldrig får föregå beslutet om arvode från överförmyndarnämnden. Eftersom du kommer att få ett arvode i en klumpsumma, är det viktigt att du sätter undan pengar till ditt arvode om du beräknar att din huvudman kommer att få stå för ditt arvode. Du betalar själv in skatt och arbetsgivaravgift. Blankett om förenklad skattedeklaration finns att hämta hos Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om huvudmannen har små marginaler

Även om huvudmannen har inkomster som överstiger gällande beloppsgräns så kan det ibland vara svårt för gode mannen att få ut sitt arvode. Huvudmannen kanske är skuldsatt, har löpande utmätning eller lever under skuldsanering. Kanske huvudmannen har större utgifter än vad hans eller hennes ekonomi medger. Gode mannen kan vidta åtgärder för att skapa större utrymme för betalning av arvodet.

Gör upp en budget

Den kommun där huvudmannen är folkbokförd kan via sin budget- och skuldrådgivare ge stöd och rådgivning i hur huvudmannens ekonomi kan förbättras. Huvudmannen kan få hjälp till upprätta en budget och med ansökan om eventuell skuldsanering.

Ansök om handikappersättning

Under vissa förutsättningar kan handikappersättning beviljas för de extra levnadsomkostnader som den enskildes funtionshinder medför. Arvode till god man är en kostnad som kan ge rätt till förhöjd handikappersättning om man har rätt till handikappersättning. Ta kontakt med Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som beslutar om handikappersättning.

Kontakta kronofogden

Vid utmätning eller skuldsanering kan Kronofogdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över att betala arvodet med.

I de fall huvudmannen saknar betalningsförmåga betalas arvode och ersättning av kommunen. Kommunen betalar då ut arvodet direkt till dig. Det kontonummer du vill ha ditt arvode insatt på meddelar du till Swedbank. Du kan också anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du har en e-legitmation.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31