Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Ansökan och anmälan

Ansökan om god man och förvaltare

Ansökan om förordnande av god man/förvaltare får göras av bland annat den enskilde, den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar (föräldrar, syskon och barn). Den enskilde måste normalt samtycka till att en god man utses för honom/henne men är inte ett krav vid förvaltarskap. En ansökan ska skickas direkt till Varbergs tingsrätt.

En ansökan om god man ska innehålla följande:

  • Ansökan om god man/förvaltare (blankett)
  • Samtycke till godmanskap (kan skrivas på blanketten, behövs ej för förvaltarskap)
  • Läkarintyg för godmanskap/förvaltarskap
  • Social utredning (görs av ex personal på socialförvaltningen, sjukvården m.m)
  • Personbevis på huvudmannen (beställs hos skatteverket) och en eventuellt föreslagen god man/förvaltare

Anmälan om behov av god man/förvaltare

Om man inte själv kan göra en ansökan och inte har några nära anhöriga som kan ansöka kan en anmälan göras av verksamhetsansvarig inom sjukvården samt av socialförvaltningen. De anmäler till överförmyndarnämnden, som efter prövning ansöker till tingsrätten.

Till en anmälan om behov av god man/förvaltare ska följande bifogas:

  • Anmälan om behov av god man/förvaltare (blankett)
  • Social utredning
  • Samtycke till godmanskap (skrivs på blanketten, behövs ej för förvaltarskap)
  • Läkarintyg för godmanskap/förvaltarskap
Sidan uppdaterad: 2016-03-31