Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Fågel sitter på sten ute i havet.

Foto: Karl-Erik Åberg

God man för ensamkommande barn och unga

Ett ensamkommande barn är en person under 18 år, utan uppehållstillstånd, som kommer till Sverige utan sin/sina vårdnadshavare eller någon annan som kan anses ha trätt i vårdnadshavarens ställe.

Dessa barn ska enligt lag få en god man förordnad för sig. En god man för ensamkommande barn är en juridisk ställföreträdare och utför en viktig insats för barnet.

Det är viktigt att känna till att en god man inte är en myndighetsperson. Detta betyder att gode mannen inte representerar någon myndighet utan endast företräder barnet. Generellt kan man säga att en god man ska se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige.

Det är Överförmyndarnämnden som förordnar gode män för ensamkommande barn boende i kommunen och som utövar tillsyn över de gode männen.

Sidan uppdaterad: 2016-12-19