Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Moln på himmel

Foto: Karl-Erik Åberg

Förvaltarfrihetsbevis

När man ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan det krävas att man överlämnar ett bevis om att man inte har förvaltare. Det kan gälla den som ska vara ansvarig utgivare för periodisk skrift, den som ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat med mera.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd.

Så ansöker du om beviset

Ansökan skickar du till Överförmyndarexpeditionen och bifogar ett personbevis som inte är äldre än tre månader. Personbeviset ska innehålla uppgift om namn och folkbokföringsadress samt uppgift om datum för den senaste folkbokföringen. Som ändamål för personbeviset bör du ange förvaltarfrihetsbevis. Personbevis för förvaltarfrihetsbevis kan beställas via Riksskatteverkets servicetelefon, telefon: 020-567 000. Du kan även beställa personbevis på skatteverkets hemsida.

Överförmyndarförvaltningen förser personbeviset med en stämpel som intygar att det inte finns några uppgifter om förvaltarskap registrerade hos förvaltningen. Personbeviset med vår stämpel gäller sedan som förvaltarfrihetsbevis.

Du kan också få mer information eller göra din ansökan personligen (förutsatt att du har med dig ditt personbevis) genom ett besök på kontoret i Varberg eller i förvaltningens lokaler på Holgersgatan 22 under expeditionstid.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31