Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Överförmyndarförvaltningen

Om en person har svårt att klara sig själv och ta hand om sin ekonomi,  kan en domstol bestämma att personen kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

En person kan få hjälp om hen är sjuk eller lider av någon psykisk störning eller är ur balans att kunna klara sig själv. Även barn som kommer till Sverige utan föräldrar och som söker uppehållstillstånd kan få en god man som hjälper den innan domstolen bestämmer vem som ska ha vårdnaden om barnet.

Överförmyndarnämndens centrala roll är att med stöd av gällande bestämmelser i Föräldrabalken utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Gemensamt för dessa ställföreträdare är att de företräder någon (en huvudman) som helt eller delvis saknar förmåga att själv tillvarata sina intressen och föra sin talan. Godmanskap och förvaltarskap anordnas av domstol eller beslutas om av överförmyndarnämnden.

Överförmyndarförvaltningen i Falkenberg/Varberg

Överförmyndarnämnden är en myndighet som är obligatorisk i alla landets kommuner. Varbergs och Falkenbergs kommuner samarbetar om verksamheten genom en gemensam överförmyndarförvaltning med huvudkontor i Varberg och filialkontor i Falkenberg. Sju personer är anställda inom förvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2018-01-09

Hitta till Holgersgatan 22