Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Utbyggnaden av Solhaga äldreboende försenad

Den planerade utbyggnaden av Solhaga äldreboende blir försenad och beräknas vara klar i slutet av 2020. Detta innebär att även renoveringen av äldreboendet Älvgården får flyttas fram ytterligare.
– Vi är i stort behov av fler platser inom äldreomsorgen, så vi har redan tagit fram ett förslag på hur vi ska lösa detta, säger socialchef Johan Klingborg.

Under 2014 fick Fabo en förfrågan från Falkenbergs kommun om att bygga ut Solhaga äldreboende med 45 platser. I samband med det tog Fabo, i samverkan med socialförvaltningen, fram ett förslag på tidsplan och budget.

Fick revidera budget och handlingar

Under hösten 2016 stoppades projektet då Fabo insett att det var felbudgeterat. Ett nytt projekteringsunderlag och en ny kalkyl togs fram. Socialförvaltningen arbetade sedan fram de handlingar som krävdes för att gå vidare med utbyggnaden.

Denna revidering har inneburit en försening av projektet, som även påverkats av byggkonjunkturen och svårigheter i att anlita projekteringskonsulter. Utbyggnaden skulle enligt den tidigare tidsplanen stå klar runt årsskiftet 2018/2019. I den nya tidsplanen har detta flyttats fram till andra eller tredje kvartalet 2020, en försening på ett och ett halvt år.

Måste planera för ökad efterfrågan

– En av följderna av detta blir att den planerade renoveringen av äldreboendet Älvgården tyvärr får flyttas fram. Men vi kommer ändå jobba vidare med planeringen för detta äldreboende parallellt, säger socialchef Johan Klingborg.

– Det är också viktigt att vi hittar nya kompletterande sätt att hantera platsförsörjningen inom äldreomsorgen så att vi inte hamnar i otakt med efterfrågan. Vi ser att en av lösningarna kan vara en så kallad objektsupphandling som innebär att en vårdgivare inte bara driver ett äldreboende utan även bygger och äger fastigheten.

Sidan uppdaterad: 2018-03-05