Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Minskat behov gör att kommunen anpassar sin flyktingverksamhet 

Med anledning av den minskade strömmen ensamkommande barn och ungdomar så har Falkenbergs kommun beslutat att omorganisera avdelningen Flykting och integration. Verksamheten kommer att finnas kvar, men flyttas över till andra enheter. Kommunen går därmed tillbaka till den organisation man hade innan flyktingströmmen.

Sedan flyktingvågen 2015 har det varit ett stort tryck på landets kommuner och så även i Falkenberg. I Falkenbergs kommun hanterade man den ökade mängden ärenden genom att bygga upp en ny avdelning som skulle ha det övergripande ansvaret för samtliga flyktingfrågor.

Skapade en organisation för att möta det ökade behovet

Avdelningen Flykting och integration har bland annat arbetat med att hitta bostäder till kommunplacerade och ensamkommande barn och ungdomar. Avdelningen har också haft egna handläggare för ensamkommande barn och ungdomar, handläggare inom stöd och försörjning för personer inom etableringen samt en tolkförmedling.

– Det har varit ett effektivt sätt för kommunen att arbeta eftersom vi inte hade kapacitet att ta hand om så många fler ärenden utan att tappa fart inom våra befintliga verksamheter. Det har kommit väldigt få ensamkommande barn och ungdomar till Sverige sedan 2016, så nu handlar det egentligen om att gå tillbaka till den organisation vi hade innan, säger Tor Jacobsen.

Verksamheten integreras i andra kommunala enheter

Tre boenden för ensamkommande barn och ungdomar har lagts ner. Nästa steg blir nu att se över hur man bäst integrerar resterande delar av Flykting och integrations verksamhet i övrig kommunal verksamhet.

Socialchef Johan Klingborg ser anpassningen som en naturlig följd av det minskade behovet och menar att man nu har möjlighet att hantera de här ärendena inom ramen för befintlig verksamhet.

– För mig handlar det i grund och botten om likabehandlingsprincipen. Alla som är i behov av socialtjänstens stöd och service ska få hjälp av en samlad organisation. Nu är vi återigen i ett läge då detta är möjligt, säger Johan Klingborg.

Sidan uppdaterad: 2018-02-20