Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Nio föreningar får föreningsbidrag för 2018

Nio av de elva föreningar i Falkenbergs kommun som ansökte om föreningsbidrag för 2018 får dela på cirka 2,4 miljoner kronor.

I Falkenbergs kommun finns ett antal föreningar som vänder sig till människor i behov av hjälp och stöd. Det kan bland annat handla om stöd till personer med beroendeproblematik, psykisk ohälsa eller som är våldsutsatta.

Föreningarnas arbete kompletterar kommunens insatser

Föreningarnas arbete är ett viktigt komplement till redan befintliga vård- och stödinsatser i kommunen. Socialnämnden har nu beviljat nio föreningar bidrag för 2018.

– De här föreningarna gör ett fantastiskt arbete som har stor betydelse för kommunens egen verksamhet, så det känns viktigt att ge dem detta stöd, säger socialnämndens ordförande Rie Boulund (M).

Beviljade bidrag för 2018

Kamratföreningen Länken

220 000 kronor

KRIS Falkenberg

90 000 kronor

Falkenbergs Fontänshus

900 000 kronor

Riksförbundet Social och mental hälsa (RSMH)

165 000 kronor

Falkenbergs kvinnojour

465 000 kronor

Unga Kris

60 000 kronor

Brottsofferjouren Falkenberg

20 000 kronor

Ria, Hela människan

345 000 kronor

LP-kontakten

125 000 kronor

 

Två ansökningar avslogs

Två föreningar fick avslag. Barnens rätt i samhället, BRIS, fick avslag med motiveringen att de inte bedriver någon lokal verksamhet i Falkenberg. Även Demensföreningen i Falkenberg fick avslag på grund av att deras ansökan inkom efter att ansökningstiden gått ut.

Sidan uppdaterad: 2017-12-15