Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Fördelningen av aktivitetspotten för 2018 är klar

17 verksamheter i Falkenbergs kommun får ta del av de två miljonerna i aktivitetspotten för 2018. Socialnämnden viker även medel för pilotprojektet Ung omsorg, förebyggande tjänster samt för kompetensutveckling och kultursatsning.

Sedan 2014 har socialnämnen delat ut medel ur en aktivitetspott i syfte att stödja verksamheters arbete med hälsofrämjande aktiviteter för äldre. De som kan ansöka om dessa medel är särskilda boenden, hemtjänstenheter, träffpunkter och mötesplatser i Falkenbergs kommun som socialnämnden ansvarar för. I budgeten för 2018 finns två miljoner kronor avsatta för detta ändamål.

Jämlik fördelning mellan verksamheter

Nio äldreboenden, tio hemtjänstenheter, träffpunkter och dagverksamheter har ansökt om bidrag ur aktivitetspotten för 2018. Tillsammans har de ansökt om cirka 3,8 miljoner kronor.

I fördelningen mellan de olika verksamheterna är kommunens ambition att i största möjliga mån dela potten jämlikt mellan de sökande verksamheterna. Man tar även hänsyn till hur mycket som beviljas per brukare då målet är att medlen ska gagna så många som möjligt.

– Det är glädjande att se det engagemang för de äldres hälsa och välmående som finns i våra verksamheter. Det gör mig väldigt stolt, säger socialnämndens ordförande Rie Boulund (M).

Fördelningen av aktivitetspotten för 2018

Berguven

106 000 kronor

Björkhaga

92 500 kronor

Boken

132 000 kronor

Floragården

84 300 kronor

Furugården

92 500 kronor

Solhaga

112 000 kronor

Tallgläntan

176 000 kronor

Älvgården

48 500 kronor

Älvgården dagverksamhet

21 900 kronor

Ätranhemmet

68 000 kronor

Ätranhemmet dagverksamhet

33 000 kronor

Centrum hemtjänst

56 500 kronor

Floragården hemtjänst

31 000 kronor

Inland hemtjänst

65 000 kronor

Norr hemtjänst

74 000 kronor

Rehability hemtjänst

16 000 kronor

Öster hemtjänst

74 000 kronor

Förebyggande tjänster (träffpunkter och mötesplats Mölle)

210 000 kronor

Kompetensutv./kultursatnsing

324 000 kronor

Ung omsorg

182 800 kronor

 

Sidan uppdaterad: 2017-12-15